Ba Tri: Thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất

Ngày đăng bài: 25/02/2021 | Tác giả: Long Hà

Thực hiện Điều 51 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH-CP-09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, về việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và có cơ sở cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri tổ chức thực hiện các bước tiếp theo trong công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, sau khi xem xét, ngày 22 tháng 02 năm 2021 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 -2026, cụ thể như sau:

- Khối Đảng: 11 người.

- Khối Mặt trận: 3 người.

- Khối Đoàn thể: 6 người.

- Khối Nhà nước: 12 người.

- Khối Nội chính, lực lượng vũ trang: 4 người.

- Khối Đơn vị sự nghiệp: 3 người.

- Khối kinh tế - doanh nghiệp - nông dân: 4 người.

- Khối tổ chức xã hội: 1 người.

- Khối Tôn giáo: 3 người.

- Khối cấp xã: 14 người.

Trong đó, cơ cấu kết hợp:

- Đại biểu nữ: 23 đại biểu, đạt tỷ lệ ( 23/61) 37,7%.

- Đại biểu dưới 40 tuổi: 20 đại biểu, đạt tỷ lệ ( 20/61) 32,78%.

- Đại biểu người ngoài Đảng: 06 đại biểu, đạt tỷ lệ (06/61) 9,83%.

- Đại biểu tái cử: 20 đại biểu, đạt tỷ lệ ( 20/40) 50%.

Tổng số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 61 người, tiến hành tổ chức hiệp thương theo quy định để chọn danh sách chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện để cử tri bầu 35 đại biểu.

Dự kiến Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 năm 2021./.

Các tin khác