Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 19 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 24/02/2021 | Tác giả: Ngọc Diệu

Chiều ngày 22 tháng 02 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 19 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI. Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Đức, UV.BTVHU, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng, Phó hai Ban của Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Ngọc Diệu)

Sau khi thảo luận, đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất một số nội dung như sau:

Tại kỳ họp lần thứ 19 các đại biểu HĐND huyện xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tổng kết kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020.

Về nội dung tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân huyên, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét, đánh giá các báo cáo, thông báo liên quan đến tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021 như: báo cáo tổng kết hoạt động của Thường trực HĐND huyện; báo cáo tổng kết hoạt động của 02 Ban HĐND huyện; 03 báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân huyện; báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện, báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân huyện, báo cáo Tòa án nhân dân huyện, báo cáo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Thông báo của Ủy ban MTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021, các báo cáo thẩm tra của 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện và xét biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về thời gian: Kỳ họp thứ 19 và  tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI dự kiến sẽ tổ chức toàn thể tại hội trường trong 01 ngày (dự kiến từ ngày 20-23/3/2021)./.