Thạnh Phú: Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 17/02/2021 | Tác giả: Minh Mừng

Đại biểu biểu quyết các nội dung tại hội nghị. (Ảnh: Minh Mừng)

Sáng ngày 09/02/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến dự có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Lê Văn Khê; Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Văn Bé Năm; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Ngọc Tân.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe thông qua dự kiến về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Theo quy định, huyện Thạnh Phú được bầu 33 đại biểu. Dự kiến tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 61 đại biểu. Trong đó, hướng cơ cấu khối Đảng 7 đại biểu; khối Nhà nước 11 đại biểu; khối Mặt trận – đoàn thể 6 đại biểu; khối các cơ quan tư pháp 2 đại biểu; khối an ninh - quốc phòng 3 đại biểu; khối đơn vị sự nghiệp 4 đại biểu; khối cơ sở 18 đại biểu; khối doanh nghiệp 2 đại biểu; khối tôn giáo 2 đại biểu và khối cá nhân tiêu biểu là 6 đại biểu. Với cơ cấu thành phần bao gồm: Phụ nữ, người dưới 40 tuổi, người ngoài Đảng, người ứng cử là đại biểu nhiệm kỳ 2016 -2021 tái cử, người tôn giáo có tỷ lệ hợp lý.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đồng thời biểu quyết thống nhất 100% với dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo thông báo của HĐND huyện đã thông qua tại hội nghị./.