Ba Tri: Tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày đăng bài: 17/02/2021 | Tác giả: Long Hà

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 08 tháng 02 năm 2021, Ủy ban bầu cử huyện Ba Tri do ông Võ Văn Phê – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đã tổ chức triển khai kế hoạch công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Ba Tri.

Tham dự Hội nghị gồm: Các thành viên Ủy ban bầu cử huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, UBND huyện, Phòng Nội vụ và các thành viên của Ủy ban bầu cử 23 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ đã triển khai các nội dung và hướng dẫn các công việc quan trọng cho 23 xã, thị trấn trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Trong đó, nhấn mạnh các công việc quan trọng cùng với các mốc thời gian thực hiện ở huyện Ba Tri như sau:

Thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Ba Tri được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Việc thành lập Ủy ban bầu cử chậm nhất là 29 tháng 01 năm 2021. Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND các cấp chậm nhất là ngày 04 tháng 02 năm 2021. Thời gian thành lập các Ban bầu cử chậm nhất là ngày 10 tháng 3 năm 2021; thành lập Tổ bầu cử chậm nhất là ngày 02 tháng 4 năm 2021.

Hội nghị Hiệp thương: lần thứ nhất chậm nhất ngày 08-09 tháng 02 năm 2021, lần thứ hai chậm nhất ngày 16 tháng 3 năm 2021, lần thứ ba chậm nhất ngày 18 tháng 4 năm 2021.

Tiếp nhận hồ sơ ứng cử từ ngày 24/02 đến 17h ngày 14/3/2021. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử chậm nhất ngày 02/3/2021. Niêm yết danh sách cử tri chậm nhất ngày 14 tháng 4 năm 2021.

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Kết thúc Hội nghị, ông Võ Văn Phê – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về công tác bầu cử, trên cơ sở các nội dung của kế hoạch của huyện, trong đó chú ý đến các mốc thời gian quy định của huyện để tổ chức thực hiện ở địa phương mình, từng lúc báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban bầu cử huyện theo dõi, chỉ đạo./.

Các tin khác