Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng bài: 17/02/2021 | Tác giả: Sơn Nam

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Ngày 06 tháng 02 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, UBBC tỉnh, Trưởng, Phó các Tiểu ban giúp việc UBBC tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo, UBBC các huyện, thành phố; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố, Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đã đến dự.

Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành triển khai Kế hoạch của UBBC tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua lịch thực hiện các bước hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,...

Hội nghị đã tập trung thảo luận những vấn đề đại biểu quan tâm, nhất là độ tuổi của người ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hoạt động không chuyên trách.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBBC tỉnh yêu cầu từng đồng chí trong Ban Chỉ đạo, UBBC các cấp trong toàn tỉnh, các cơ quan được phân công nhiệm vụ tổ chức bầu cử phải chủ động, bắt tay ngay vào công việc được giao để đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương được chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu kỹ các hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử, cái nào đã rõ thì triển khai thực hiện, cái nào chưa rõ thì xin ý kiến của các cơ quan Trung ương.