Ba Tri: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất Giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày đăng bài: 09/02/2021 | Tác giả: Long Hà

Chiều ngày 05 tháng 02 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Hội nghị gồm: lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, các thành viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các thành viên Ủy ban bầu cử cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Nghị – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng người được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện của các tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp dưới,….

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 ở các cơ quan, tổ chức, cụ thể:

Tổng số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 61 người, trên cơ sở đó, tiến hành tổ chức hiệp thương theo quy định để chọn danh sách chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện để cử tri bầu 35 đại biểu, gồm các khối sau:

     - Khối Đảng: 11 người.

     - Khối Mặt trận: 3 người.

     - Khối Đoàn thể: 7 người.

     - Khối Nhà nước: 13 người.

     - Khối Nội chính, lực lượng vũ trang: 4 người.

     - Khối Đơn vị sự nghiệp: 3 người.

     - Khối kinh tế - doanh nghiệp - nông dân: 4 người.

     - Khối tổ chức xã hội: 1 người.

     - Khối Tôn giáo: 3 người.

     - Khối cấp xã: 12 người.

Trong đó, cơ cấu kết hợp:

     - Đại biểu nữ: 23 đại biểu, đạt tỷ lệ ( 23/61) 37,7%.

     - Đại biểu dưới 40 tuổi: 20 đại biểu, đạt tỷ lệ ( 20/61) 32,78%.

     - Đại biểu người ngoài Đảng: 06 đại biểu, đạt tỷ lệ (06/61) 9,83%.

     - Đại biểu tái cử: 20 đại biểu, đạt tỷ lệ ( 20/40) 50%.

Kết thúc Hội nghị, ông Bùi Thành Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Thư ký Hội nghị hoàn chỉnh Biên bản Hội nghị, hồ sơ văn bản để có cơ sở thực hiện các quy trình tiếp theo đúng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai đúng theo thời gian quy định./.

Các tin khác