Giồng Trôm: Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng bài: 09/02/2021 | Tác giả: Hoàng Minh

Bí thư Huyện uỷ, Nguyễn Trúc Hạnh, chi đạo hội nghị (ảnh: Hoàng Minh)

Chiều ngày 6/02/2021, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ  công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự và chủ trì Hội nghị bà Nguyễn Trúc Hạnh- Bí thư Huyện uỷ; các ông, bà  trong BTV Huyện uỷ, TT. HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các thành viên Ủy ban bầu cử huyện; lãnh đạo các Ban Đảng và văn phòng Huyện uỷ, Trưởng, Phó các Ban của HĐND, Thủ trưởng các phòng, ban ngành; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn, cùng về dự.

Tại Hội nghi các đại biểu được nghe, lãnh đạo Phòng Nội vụ, giới thiệu  Kế hoạch của Uỷ ban bầu cử huyện, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu Hội đòng nhân dân các cấp Huyện giồng Trôm nhiệm kỳ 2021- 2026. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ, hướng dẫn về công tác dân sự đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đại diện Hội đồng nhân dân hướng dẫn cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thong qua lịch thực hiện các bước hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc Hội, người ứng cử Hội đòng nhân dân các cấp…

Theo đó, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Bí thư Huyện uỷ, Nguyễn Trúc Hạnh, yêu cầu các cấp uỷ Đảng, các tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt một số nhiệm vụ, đó là: lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ…..; xây dưng KH cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử./.