Ba Tri: Họp thống nhất dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 -2026.

Ngày đăng bài: 05/02/2021 | Tác giả: Long Hà

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, tham dự cuộc họp có: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban MTTQ huyện; ông Võ Văn Phê – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng Phòng Nội vụ huyện tổ chức họp thống nhất dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Long Hà)

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Các thành viên dự họp đã thống nhất dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1. Về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện dự kiến số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu nhiệm kỳ 2021-2026 là 35 người.

2. Về số lượng người trong danh sách ứng cử chính thức

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện dự kiến danh sách chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 56 người.

3. Về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện dự kiến phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 61 người, trên cơ sở đó, tiến hành tổ chức hiệp thương theo quy định để chọn 56 người vào danh sách chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện để cử tri bầu 35 đại biểu, gồm các khối sau:

- Khối Đảng: 11 người.

- Khối Mặt trận: 3 người.

- Khối Đoàn thể: 7 người.

- Khối Nhà nước: 13 người.

- Khối Nội chính, lực lượng vũ trang: 4 người.

- Khối Đơn vị sự nghiệp: 3 người.

- Khối kinh tế - doanh nghiệp - nông dân: 4 người.

- Khối tổ chức xã hội: 1 người.

- Khối Tôn giáo: 3 người.

- Khối cấp xã: 12 người.

Trong danh sách đảm bảo các tỷ lệ theo quy định tại Nghị quyết số 1187/NQ/UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau cuộc họp Thường trực HĐND huyện sẽ có Thông báo về cơ cấu, số lượng, thành phần ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 chuyển đến Ủy ban MTTQ huyện để thực hiện công tác hiệp thương bầu cử theo quy định. Dự kiến Hiệp thương lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào ngày 05 tháng 02 năm 2021./.

Các tin khác