Thạnh Phú: Triển khai kế hoạch mặt trận tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp

Ngày đăng bài: 02/02/2021 | Tác giả: Văn Minh

Ngày 29/01/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch mặt trận tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Võ Văn Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Văn Minh)

Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là chủ nhật, 23/5/2021.

Mặt trận tham gia công tác bầu cử gồm các nội dung như: tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; thực hiện các bước của quy trình hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân, bao gồm 5 bước, thời gian thực hiện từ ngày 3/02 đến 18/04/2021; tổ chức hội nghị cử tri; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, thời gian tiến hành từ 28/4 đến 17/5/2021; tổ chức tuyên truyền phục vụ bầu cử; thực hiện quyền giám sát bầu cử và tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử.

          Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Võ Văn Thanh yêu cầu hệ thống mặt trận các cấp trong huyện phải nắm vững Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, các qui định của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thông tri số 13 ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bầu cử để thực hiện đầy đủ và đồng bộ các nội dung mặt trận tham gia. Bên cạnh đó, công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải được thực hiện tốt từng bước của quy trình hiệp thương, đúng tiến độ thời gian quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Võ Văn Thanh phát biểu. (Ảnh: Văn Minh)

Công tác hiệp thương phải thực sự dân chủ, đúng luật và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ. Vận động mọi cử tri nêu cao ý thức, trách nhiệm và quyền làm chủ về chính trị của công dân để hăng hái và tự giác đi bầu người có đủ tiêu chuẩn vào Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, qua đó để ngày 23/5/2021 thật sự trở thành ngày hội của toàn dân./.