Thạnh Phú họp thông qua kế hoạch bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 02/02/2021 | Tác giả: Minh Mừng

Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê (giữa) trao đổi tại cuộc họp. (Ảnh: Minh Mừng)

Chiều ngày 28-01-2021, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch và một số nội dung có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Văn Bé Năm; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đào Công Thương chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử huyện và Ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 được triển khai các dự thảo văn bản: kế hoạch công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2025; quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Phú, nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử huyện; quyết định về việc thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban phục vụ, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tiểu ban thông tin, tuyên truyền, Tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trao đổi tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê đề nghị các đơn vị liên quan tham mưu cho Huyện ủy có văn bản chỉ đạo, đề nghị các địa phương đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cuộc bầu cử; quan tâm lập dự toán kinh phí phục vụ bầu cử; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Từng Tiểu ban phục vụ bầu củ cần xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đúng theo đúng quy định.

Được biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Đây là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân./.