Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp lần thứ 18

Ngày đăng bài: 15/01/2021 | Tác giả: Ngọc Diệu

Chiều ngày 07 tháng 01 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 18 (kỳ họp cuối năm 2020). Chủ trì cuộc họp có: Ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Ông Lê Văn Nhân, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân; hai Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Thư ký của kỳ họp; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI được tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo yêu cầu chất lượng, phát huy dân chủ và có đổi mới so với các kỳ họp trước; các báo cáo, thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan có liên quan trình tại kỳ họp được quan tâm chuẩn bị đảm bảo yêu cầu, chất lượng và thời gian theo quy định.

Tuy nhiên, kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân huyện vẫn còn một số hạn chế như: chất lượng một số báo cáo chưa đảm bảo; công tác tiếp xúc cử tri dù đã được quan tâm đổi mới nhưng chất lượng chưa cao, số lượng cử tri tham gia các buổi tiếp xúc cử tri còn ít so với yêu cầu, các ngành tham gia còn rất hạn chế, chưa có nhiều ý kiến góp ý xây dựng cộng đồng dân cư, tham gia xây dựng chính sách chung tại địa phương mà chủ yếu các ý kiến liên quan đến quyền lợi trực tiếp của mình; một số ý kiến thảo luận tại tổ mang tính vụ việc, một số đại biểu chưa nghiên cứu tài liệu và nghiên cứu sâu các văn bản liên thông của trên để tập trung thảo luận vào các nội dung dự thảo, ít tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản trình tại kỳ họp; trong trả lời chất vấn vẫn còn một số ít lãnh đạo cơ quan chưa nắm hết vấn đề, chưa tập trung trả lời thẳng vào nội dung vấn đề.

Kết thúc buổi họp, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các ngành, các đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện tích cực phát huy những mặt làm được, tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, khắc phục những hạn chế trong chuẩn bị, tổ chức kỳ họp để chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện ngày tốt hơn./.