Xã Bình Thắng, huyện Bình Đại tổ chức kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2020

Ngày đăng bài: 31/12/2020 | Tác giả: Thiện

Đại biểu HĐND xã thảo luận nội dung dự thảo Nghị quyết (ảnh: Thiện)

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Bình Thắng khai mạc kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2020 (kỳ họp thứ 12). Thời gian làm việc là 01 ngày. Chủ tọa kỳ họp: Ông Nguyễn Văn Trạng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và ông Nguyễn Minh Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Tham dự kỳ họp có: 23/25 đại biểu Hội đồng nhân dân xã và các thành viên Ủy ban nhân dân; đại diện các Ban Đảng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; các đoàn thể; Trưởng các ấp (không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân xã) và đại diện cử tri của 06 ấp (mỗi ấp 01 cử tri). Ngoài ra, kỳ họp còn có sự tham dự của đại diện Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (đơn vị xã Bình Thắng).

Tại kỳ họp, đại biểu cho ý kiến thảo luận các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã và thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã năm 2020 và xem xét 03 tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân xã trình. Kỳ họp có 09 ý kiến phát biểu tại hội trường. Kỳ họp không có ý kiến chất vấn.

Kỳ họp này ban hành 03 Nghị quyết về kinh tế - xã hội của xã./.