Xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại tồ chức kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2020

Ngày đăng bài: 29/12/2020 | Tác giả: Thiện

Đại biểu HĐND xã phát biểu ý kiến tại hội trường (ảnh: Thiện)

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường văn hóa xã Đại Hòa Lộc, Hội đồng nhân dân xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình đại tiến hành kỳ họp thứ 13 (kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2020). Thời gian làm việc là 01 ngày. Chủ tọa kỳ họp: Bà Lê Thị Trúc Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và ông Nguyễn Văn Chí Em, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; tham dự kỳ họp có: 25/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã; các thành viên Ủy ban nhân dân xã; đại diện các Ban, ngành, đoàn thể xã; Trưởng ấp Bình Huề 1, ấp Mắc Miễu và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (đơn vị xã Đại Hòa Lộc).

Tại kỳ họp, đại biểu xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, 02 Ban của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã và thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Kỳ họp có 08 ý kiến phát biểu tại hội trường, trong đó có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giải trình các ý kiến, kiến nghị của 02 Ban Hội đồng nhân dân xã, đại biểu Hội đồng nhân dân xã và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Kỳ họp không có ý kiến chất vấn.

Kỳ họp ban hành 04 Nghị quyết, Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân xã Đại Hòa Lộc thành công tốt đẹp./.