Thường trực HĐND huyện Bình Đại họp lệ kỳ tháng 12/2020

Ngày đăng bài: 25/12/2020 | Tác giả: Thiện

Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2020, bà Bùi Thị Huyền Trang- Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện chủ trì cuộc họp lệ kỳ tháng 12/2020 để sơ kết công tác tháng 12/2020, đề ra chương trình công tác tháng 01/2021.

Tham dự cuộc họp có: Các thành viên của Thường trực HĐND huyện, Phó Trưởng 02 Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân huyện.

Quang cảnh cuộc họp lệ kỳ tháng 12/2020 của Thường trực HĐND huyện Bình Đại (ảnh: Thiện)

Trong tháng 12/2020, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong việc đổi mới phương thức và hoạt động. Công tác tổ chức các cuộc họp được chuẩn bị khá chu đáo, đặc biệt là tổ chức kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2020; việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện thường xuyên và hiệu quả hơn; công tác tiếp công dân được đảm bảo. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức cho Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV tại thị trấn Bình Đại và Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2020 đạt hiệu quả cao. Các thành viên của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND đã quan tâm dành thời gian, nêu cao trách nhiệm cho hoạt động của Thường trực HĐND và 02 Ban HĐND, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND.

Sau khi thảo luận, Thường trực HĐND huyện thống nhất một số nội dung hoạt động trọng tâm trong tháng 01/2021 như sau:

- Tổ chức tốt phiên họp Thường trực HĐND theo luật định; tiếp tục thực hiện tốt hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16 của HĐND huyện và chuyển các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết, trả lời theo quy định; điều hòa phối hợp hoạt động của hai Ban HĐND huyện theo kế hoạch đã đề ra, chỉ đạo 02 Ban của HĐND huyện xây dựng chương trình giám sát năm 2021;cChỉ đạo Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân huyện tham mưu có hiệu quả các hoạt động thường xuyên, đột xuất, nhất là công tác chuẩn bị các văn bản tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động HĐND huyện- khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021 theo Hướng dẫn số 624/HD-UBTVQH14 ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xây dựng chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2021; tham gia các đoàn công tác Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thăm và tặng quà chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2020; tổ chức phiên họp với 02 Ban HĐND, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để thống nhất nội dung, đối tượng giám sát năm 2021 và tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp thứ 16 HĐND huyện- khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021; tham dự kỳ họp cuối năm của HĐND các xã, thị trấn và tham dự họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp các xã, thị trấn; ban hành công văn yêu cầu đại biểu HĐND huyện đăng ký lịch tiếp công dân năm 2021; theo dõi việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp lần thứ 16 HĐND huyện và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân./.