Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc – huyện Chợ Lách họp thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX

Ngày đăng bài: 30/11/2020 | Tác giả: Trần Thị Nhựt

Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 25 tháng 11 năm 2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc – huyện Chợ Lách tổ chức họp Tổ để thảo luận tài liệu kỳ họp tại trụ sở của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tham dự cuộc họp có 06/09 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc – huyện Chợ Lách; đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nội vụ và Công an huyện của huyện Mỏ Cày Bắc – huyện Chợ Lách. Cuộc họp do bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Tổ trưởng Tổ đại biểu chủ trì.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Trần Thị Nhựt)

Các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2021. Tuy nhiên qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, Tổ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung giải pháp: cụ thể căn cơ phòng chống hạn mặn, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống hạn mặn; các cơ quan nhà nước xúc tiến tìm ra nguồn tiêu thụ cho sản phẩm nông sản sạch; giải pháp nâng cao lợi ích của người dân khi tham gia hợp tác xã. Đối với Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025: bổ sung nhiệm vụ “Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh kịp thời xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương mại” và cần có giải pháp căn cơ cụ thể phòng chống hạn mặn đặc biệt cho sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Đối với các dự thảo nghị quyết còn lại, thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc – huyện Chợ Lách chọn nội dung: Nhu cầu cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân; ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải để tiếp tục thảo luận tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Các tin khác