Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm họp thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa IX

Ngày đăng bài: 27/11/2020 | Tác giả: Minh Triết

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, vào ngày 25 tháng 11 năm 2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm tổ chức họp thảo luận tài liệu trình tại kỳ họp. Tham dự thảo luận Tổ có ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giồng Trôm và lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nội vụ và Công an huyện. Ông Châu Văn Thơi, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tổ phó Tổ đại biểu chủ trì cuộc họp.

Đại biểu thảo luận tài liệu Kỳ họp thứ 19 (Ảnh: Minh Triết)

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận 23 dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 19 và đề xuất vấn đề trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp.

Đối với nội dung các dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025, các đại biểu thống nhất cần phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; quan tâm, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thích đáng trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, trong đó đặc biệt chú trọng đến nguồn nhân lực, an sinh xã hội, văn hóa, gia đình, an ninh (truyền thống và phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh mạng,...).

Trong năm 2021, tỉnh phải hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch, chiến lược và những tiền đề cần thiết để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cho giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ thiệt hại hạn mặn trong mùa khô năm 2019-2020, giúp Nhân dân vùng bị thiệt hại ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Huy động mọi nguồn lực, chủ động ứng phó nguy cơ xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021. Phòng chống có hiệu quả dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi có nguy cơ tái phát và lan rộng trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu công nghiệp Phú Thuận. Sớm đưa vào vận hành các dự án điện gió đã được đưa vào quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải Bến Tre; có giải pháp xử lý ứ đọng rác, xử lý ô nhiễm môi trường của các bãi rác lộ thiên trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo xử lý nghiêm việc vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Chấm dứt tình trạng xe tải nặng lưu thông vào các khu vực cấm.

Trong giai đoạn 2021-2025, cần bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ để tỷ lệ che phủ rừng đạt 2% diện tích; hoàn thành cơ bản hạ tầng thủy lợi, hạ tầng cấp nước (hệ thống trục truyền tải chính) đảm bảo nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt. Đồng thời, đại biểu đề xuất bổ sung các giải pháp: Tăng cường các giải pháp quản lý nhà nước, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên các lĩnh vực sản xuất; có cơ chế chính sách phát huy giá trị sản xuất trong vùng chỉ dẫn địa lý, thực hành nông nghiệp tốt, an toàn, hữu cơ nhằm khuyến khích xã hội tham gia sản xuất sạch. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, phát triển lực lượng hợp tác xã đủ mạnh, đủ sức liên kết, tổ chức lại sản xuất sạch để liên kết với doanh nghiệp tham gia vào phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn bộ máy; giảm tăng chi thường xuyên. Phấn đấu nâng tỷ lệ chi đầu tư công đạt 30% trên tổng thu ngân sách địa phương.

Đối với các Nghị quyết còn lại, Tổ thống nhất với ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổ đại biểu trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc thảo luận tại kỳ họp về công tác phòng, chống hạn mặn năm 2020-2021 và dự kiến chất vấn Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ hạn, mặn mùa khô năm 2019-2020./.