Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Thành họp thảo luận tài liệu kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 27/11/2020 | Tác giả: Đặng Thành Minh

Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 25 tháng 11 năm 2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Thành tiến hành họp để thảo luận tài liệu kỳ họp. Tham dự họp có 6/7 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện tham dự họp. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Huỳnh - Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Thành họp Tổ thảo luận tài liệu kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh (ảnh: Thành Minh)

Tại cuộc họp các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận 23 dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2025 các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến, cụ thể: đề nghị tỉnh tỉnh sớm hỗ trợ thiệt hại cho người dân do ảnh hưởng hạn mặn; phối hợp với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành Đề án thành lập trường đại học tại Bến Tre là thành viên thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; cần có giải pháp cụ thể để năm 2021 đạt được chỉ tiêu đưa 1.500 lao động làm việc nước ngoài theo hợp đồng lao động; việc vận hành các cống thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre trên địa bàn huyện Châu Thành phải hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế và phải có ý kiến thống nhất của xã để không ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân; tỉnh cần có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng vùng chuyên canh cây ăn trái giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn huyện…

Các thành viên Tồ đại biểu cũng đã tập trung nghiên cứu các nhóm nghị quyết  phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công; về thu chi ngân sách, phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi; về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về cụ thể hóa các quy định của Trung ương; về chính sách đặc thù của địa phương; về thông qua chủ trương thành lập 3 thị trấn và phát triển đô thị.… thống nhất với báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đối với từng nghị quyết và Tổ thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.