Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri họp thảo luận tài liệu Kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

Ngày đăng bài: 27/11/2020 | Tác giả: Tôn Đức Lộc

Ngày 25/11/2020, ông Võ Văn Phê, Bí thư Huyện ủy Ba Tri, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri chủ trì cuộc họp tổ để thảo luận tài liệu kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

Kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX dự kiến thông qua 24 nghị quyết, trong đó có những nghị quyết quan trọng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm 2021 và giai đoạn 05 năm 2021 - 2025. Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu, phân tích sâu, góp ý dự thảo các nghị quyết dự kiến thông qua tại Kỳ họp.Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Đức Lộc)

Đối với Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre năm 2021, đại biểu đề nghị quan tâm thực hiện các giải pháp phát triển du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm du lịch hoạt động thuận lợi để thu hút khách đến Bến Tre tham quan, nghỉ dưỡng; quan tâm các giải pháp trữ ngọt, ngăn mặn phục vụ cho sản xuất, tưới tiêu, phát triển dịch vụ; kêu gọi, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm nâng cao chất lượng các hợp tác xã nông nghiệp; tiếp tục thực hiện các công trình về giao thông; vai trò quản lý Nhà nước về đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển; giải pháp xã hội hóa giáo dục mầm non; cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Đối với Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đại biểu đề nghị bổ sung vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đại biểu cho rằng tính khả thi của Nghị quyết chưa cao vì chưa quy hoạch vùng nuôi, đối tượng nuôi chưa cụ thể, nguồn kinh phí hỗ trợ di dời chữa rõ. Đề nghị thực hiện thí điểm ở nội ô thành phố Bến Tre, nội ô thị trấn, sau đó mới tiến hành nhân rộng.

Các nghị quyết còn lại, Tổ thống nhất. Qua thảo luận, Tổ chọn 03 vấn đề đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đưa ra thảo luận tại hội trường: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành y tế; giải pháp tối ưu đối với nhà máy rác?; giải pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm kênh, rạch ở nội ô thành phố và các thị trấn.