Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Bình Đại và thành phố Bến Tre họp thảo luận tài liệu kỳ họp thứ thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 27/11/2020 | Tác giả: Mỹ Phương

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Bình Đại và thành phố Bến Tre đã tiến hành họp Tổ để thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 19 theo hướng dẫn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự họp có các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là thành viên của Tổ và các đại biểu đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số phòng chuyên môn của huyện Bình Đại và thành phố Bến Tre. Ông Cao Văn Bé Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Đại, Tổ trưởng Tổ đại biểu chủ trì cuộc họp.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Bình Đại và thành phố Bến Tre thảo luận Tài liệu kỳ họp (Ảnh: Mỹ Phương).

Thực hiện theo Hướng dẫn số 719/HD-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận 23 dự thảo Nghị quyết được trình tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Góp ý đối với dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2021, các đại biểu đề nghị đánh giá tổng quát khó khăn của tỉnh do tác động kép của hạn mặn và đại dịch Covid-19 đến đời sống và sản xuất của người dân trong năm 2020 và xác định đây là khó khăn, thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo; đề nghị điều chỉnh tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên 63% (dự thảo nghị quyết là 63%); bổ sung các giải pháp về: định hướng quy hoạch, chuẩn bị đầu tư về cơ sở hạ tầng cho khu công nghệ cao phục vụ nuôi tôm biển; khắc phục ảnh hưởng của hạn mặn, trước mắt là giải quyết được nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân, các bệnh viện và khu công nghiệp; giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, khắc phục bạo lực học đường.

Đối với dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Tổ đại biểu đề nghị bỏ nhiệm vụ “Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết, Đề án, Chương trình, Chỉ thị về phát triển kinh tế - xã hội cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội” vì các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong dự thảo Nghị quyết đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; bổ sung giải pháp quan tâm về cơ chế, chính sách để giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện chiến lược phát triển về hướng Đông.

Đối với dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021, Tổ đại biểu đề nghị xem xét, bổ sung vào danh mục dự án trụ sở hành chính Lộc Thuận và xem xét nguồn vốn giải phóng mặt bằng để xây dựng đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát.

Tại danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021 ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết, Tổ đại biểu đề nghị điều chỉnh lại nhu cầu diện tích cần sử dụng đối với dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre là 231,78 ha.

Qua thảo luận, Tổ thống nhất lựa chọn vấn đề đạo đức công vụ, việc triển khai sách giáo khoa lớp 1 và việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 19.

Kết thúc cuộc họp, các ý kiến thảo luận của Tổ được gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp, chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp thu, giải trình cho đại biểu rõ, có cơ sở xem xét, quyết định tại kỳ họp./.