Ba Tri: Họp thông qua các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 26/11/2020 | Tác giả: Long Hà

Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri tổ chức họp Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện để thông qua các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân huyện.

Tham dự họp có: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng, Phó và các thành viên 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện.

Hai Ban HĐND huyện Ba Tri họp thông qua các báo cáo thẩm tra (ảnh: Long Hà)

Tại kỳ họp lần này, 02 Ban sẽ tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND huyện như: tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2015 -2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2015 -2020; Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn 2015 -2020; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn 2021 -2025;  tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021; tình hình thu, chi ngân sách và xây dựng cơ bản trong năm 2020; điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, ……..và các vấn đề quan trọng khác.

Ngoài ra, 02 Ban HĐND huyện còn thẩm tra các báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện trong năm 2020 và thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Kết thúc cuộc họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị 02 Ban tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thành các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện.

Dự kiến kỳ họp thứ 18 của HĐND huyện tổ chức ngày 14  tháng 12 năm 2020 và họp Tổ đại biểu HĐND huyện để thảo luận các văn bản vào ngày 04 tháng 12 năm 2020./.