Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 26/11/2020 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Để nắm bắt các thông tin phản ánh của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực phụ trách, ngày 24 tháng 11 năm 2020, ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tham dự buổi làm việc với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có 07/10 thành viên Ban pháp chế cùng đại diện các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc (ảnh Vĩnh Hạ).

Tại buổi làm việc các đại biểu đã trao đổi thảo luận nhiều vấn đề xung quanh công tác hỗ trợ kinh phí để trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc của các cơ quan tư pháp, vấn đề chưa có sự thống nhất trong việc lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nhất là xử phạt các hoạt động khai thác cát trái phép, vấn đề phối hợp giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Tòa án nhân dân cấp huyện trong công tác đo đạc phục vụ các hoạt động tố tụng, ...

Kết luận tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu các vấn đề quan trọng, cần lưu ý trên lĩnh vực Ban phụ trách để đưa vào các báo cáo thẩm tra của Ban làm cơ sở để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, xem xét, quyết định các dự thảo nghị quyết và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xác định các vấn đề cần đưa ra thảo luận hoặc chất vấn tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, trong năm 2021, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ban pháp chế quan tâm giám sát các vụ việc khiếu nại kéo dài trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết các bức xúc và dư luận trong nhân dân. Đối với vấn đề hỗ trợ kinh phí để trang cấp các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tư pháp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị đại biểu dự họp báo cáo với lãnh đạo cơ quan có buổi làm việc trực tiếp với Sở Tài chính để khẩn trương lập dự toán kinh phí, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định.