Ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tại xã Phước Long, huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 26/11/2020 | Tác giả: Đặng Thành Minh

Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2020, ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phước Long, huyện Giồng Trôm. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phước Long, đặc biệt có sự tham dự của 65 cử tri của xã Phước Long.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo nội dung kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Long, huyện Giồng Trôm (ảnh: Thành Minh)

Tại nơi tiếp xúc, ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo nội dung kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 03 ngày: ngày 25 tháng 11 năm 2020 họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận tài liệu kỳ họp và 02 ngày: 08 và 09 tháng 12 năm 2020 họp toàn thể tại hội trường. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét và cho ý kiến đối với 24 dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực do Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình. Ông đã báo cáo sơ nét với bà con cử tri về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh và nhấn mạnh do ảnh hưởng của hạn mặn và dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, thu nhập và đời sống của nhân dân trong tỉnh; đồng thời nêu định hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021 để bà con cử tri biết và mong bà con tham gia đóng góp ý kiến, nhất là xin ý kiến bà con ở xã cần phải làm gì để ngăn mặn hiệu quả; thông tin về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. Thông tin về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, mong bà con tích cực hưởng ứng.

Cử tri xã Phước Long, huyện Giồng Trôm tham dự buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (ảnh: Thành Minh)

Sau khi nghe báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh bà con cử tri xã Phước Long đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Khu công nghiệp Phước Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã lâu, đề nghị cho biết nhà nước có làm không để bà con biết an tâm sản xuất; về đầu tư xây dựng chợ Bến Tranh; về đầu tư cống Thủ Cửu và đê cặp sông Hàm Luông; tỉnh cần có định hướng phát triển các Hợp tác xã, tổ hợp tác để giải quyết đầu ra hàng nông sản của người dân; đề nghị cho biết tỉnh có hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn đối với cây dừa không; đề nghị tỉnh, huyện giúp huy động vốn xây dựng cầu ấp 9; đề nghị sớm trả lại đất thu hồi tạm xây dựng cống cầu Kinh…Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc đã được đại diện lãnh đạo xã Phước Long, các phòng ban của huyện và Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm tiếp thu, giải trình theo thẩm quyền.

 Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, xã tiếp tục thông tin, theo dõi và sớm giải các kiến nghị của người dân phản ánh; tăng cường công tác thông tin các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước cho bà con cử tri biết. Ngoài ra, ông cũng thông tin thêm về việc tỉnh đã có hỗ trợ thiệt hại hạn mặn đợt 1 cho cây ăn trái, tỉnh đang tính toán, xem xét hỗ trợ thiệt hại cây dừa; đề nghị xã nghiên cứu xây dựng mô hình hợp tác xã phù hợp với điều kiện kinh tế của xã; thông tin về đầu tư và tiến độ thực hiện cống Thủ Cửu và đê sông Hàm Luông; về triển khai khu công nghiệp Phước Long./.