Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 26/11/2020 | Tác giả: Tôn Đức Lộc

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc (Tôn Đức Lộc)

Nhằm chuẩn bị Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp cuối năm 2020), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Chiều ngày 18 tháng 11 năm 2020, Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; cùng tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các thành viên Ban văn hóa - xã hội.

Ông Đặng Ngọc Anh, Trưởng ban văn hóa - xã hội thay mặt Ban văn hóa - xã hội báo cáo với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động của Ban 05 tháng cuối năm 2020. Trong 05 tháng qua, Ban văn hóa - xã hội đã tiến hành giám sát 03 chuyên đề: Việc thực hiện các kiến nghị của Ban văn hóa - xã hội về đầu tư khai thác, sử dụng và phát huy các thiết chế văn hóa và hệ thống đài truyền thanh cơ sở; việc thực hiện các quy định của pháp luật, chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện các kiến nghị của Ban văn hóa - xã hội sau khảo sát tình hình đầu tư trang thiết bị, sử dụng cơ sở vật chất và hoạt động của một số trạm y tế trên địa bàn. Sau giám sát, Ban văn hóa - xã hội xây dựng báo cáo kết quả giám sát, đánh giá những mặt được, hạn chế và những khó khăn; đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Điểm nổi bật của Ban trong 05 tháng qua là đã tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình về cơ chế để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Các nội dung đề nghị giải trình bao gồm: thực trạng và giải pháp phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao đã được đầu tư; việc đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt tỷ lệ theo Quy hoạch tổng thể của Chính phủ; định hướng việc xây dựng Nhà Văn hóa Lao động (Cung Văn hóa lao động) phục vụ công nhân, viên chức, người lao động; cơ sở pháp lý để thực hiện việc cho tổ chức, cá nhân được thuê, mướn các thiết chế văn hóa, thể thao đã được Nhà nước đầu tư; thực trạng và các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác xã hội hóa giáo dục mầm non; vấn đề quy hoạch quỹ đất và công khai quỹ đất dành cho giáo dục để kêu gọi đầu tư xây dựng trường mầm non ngoài công lập; tình trạng thiếu giáo viên mầm non. Qua phiên giải trình, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng đã đánh giá đúng thực trạng việc đầu tư khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và các giải pháp thúc đẩy xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Ban văn hóa xã hội đã thực hiện tốt việc thẩm tra các nội dung được phân công để trình Kỳ họp thứ 17, 18 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) Hội đồng nhân dân khóa IX; tham mưu tổ chức Chương trình đối thoại giữa Hội đồng nhân dân tỉnh với Hội đồng trẻ em tỉnh năm 2020; tham gia đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, các cơ quan có liên quan khi được mời,…

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả Ban văn hóa - xã hội đã thực hiện trong thời gian qua. Tại Kỳ họp thứ 19, từ kết quả giám sát, tập thể Ban nên nghiên cứu, thảo luận thật kỹ để xác định, đề xuất những vấn đề chất vấn, những vấn đề thảo luận tại Kỳ họp. Thời gian tới, trong hoạt động giám sát, khảo sát Ban cần nghiên cứu kiến nghị những vấn đề sát với thực tiễn, đồng thời đeo bám, nhắc nhở các cơ quan thực hiện tốt các kiến nghị của Ban bằng nhiều hình thức (giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên); cần nghiên cứu đề xuất về cơ chế thực hiện công tác an sinh xã hội; phát huy vai trò của Hội đồng trẻ em; quan tâm giám sát việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo hệ thống tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đề xuất nhiệm kỳ sau, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ban văn hóa – xã hội những đầu việc nhiệm kỳ này đã có kiến nghị nhưng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng hoặc những công việc tâm đắc, dự kiến sẽ thực hiện nhưng chưa thực hiện được./.