Ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tại xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 23/11/2020 | Tác giả: Đặng Thành Minh

Chiều ngày 20 tháng 11 năm 2020, ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm ứng cử trên địa bàn xã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phong Nẫm; đặc biệt có sự tham dự của 75 cử tri của xã Phong Nẫm.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo nội dung kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm (ảnh: Thành Minh)

 

Tại nơi tiếp xúc, ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo nội dung kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 03 ngày: ngày 25 tháng 11 họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp và 02 ngày: 08 và 09 tháng 12 năm 2020 họp toàn thể tại hội trường. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét và cho ý kiến đối với 24 dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực do Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình. Ông đã báo cáo cụ thể với bà con cử tri về mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021; thông tin dự thảo Nghị quyết về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre; thông tin về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020… để bà con cử tri biết và tham gia đóng góp ý kiến.

Cử tri xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm tham dự buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện (ảnh: Thành Minh)

Sau khi nghe báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện cuối năm 2020 bà con cử tri xã Phong Nẫm đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Đường 173 xã Phong Mỹ cũ nay đã xuống cấp đề nghị nhà nước đầu tư nâng cấp; cần đầu tư 02 trạm truyền thanh ấp; đề nghị nâng cấp nhà máy nước Châu Bình vì thời gian gần đây nước chảy yếu và thường cúp nước; đề nghị cho biết nhà nước có hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn không; cho biết vùng nào quy hoạch trồng lúa, vùng nào quy hoạch cây trồng và xin được chuyển đất lúa sang đất trồng cây lâu năm…Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc đã được đại diện lãnh đạo xã Phong Nẫm, các phòng ban của huyện và Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm tiếp thu, giải trình theo thẩm quyền được bà con cử tri đồng tình./.