Ba Tri: Giám sát kết quả thực hiện công tác quy hoạch xây dựng, quản lý lực lượng vận tải và các công trình giao thông

Ngày đăng bài: 16/11/2020 | Tác giả: Long Hà

Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do ông Phạm Thanh Hùng làm Trưởng đoàn đã tổ chức Đoàn giám sát đến làm việc với Phòng Kinh tế và Hạ tầng về kết quả thực hiện công tác quy hoạch xây dựng, quản lý lực lượng vận tải và các công trình giao thông. Tham dự buổi giám sát gồm có: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện và các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Quang cảnh Đoàn giám sát hoạt động Phòng Kinh tế và Hạ tầng (ảnh: Long Hà)

Về kết quả giám sát, Đoàn ghi nhận theo báo cáo của đơn vị: điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng mở rộng thị trấn Ba Tri; Trung Tâm y tế huyện, Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Chợ Cầu Xây; tiến hành các quy trình thực hiện dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới Ba Tri; xây dựng đề án thành lập thị trấn Tiệm Tôm. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch nông thôn mới.

Đối với nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị: cải tạo và nâng cấp các tuyến đường xuống cấp; cấp 52 giấy phép xây dựng, lập kế hoạch khảo sát các tuyến đường để duy tu sửa chữa với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng. Phòng theo dõi hoạt động các phương tiện vận tải trên địa bàn, toàn huyện có 294 phương tiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phòng vẫn còn một số mặt hạn chế như: Các xã xây dựng đô thị loại V chưa thật sự tích cực vận động các nguồn lực để xây dựng các công trình theo tiêu chí đô thị. Công tác chỉnh trang đô thị có quan tâm nhưng còn trường hợp lấn chiếm hành lang lộ giới. Công tác hậu kiểm tra sau cấp phép xây dựng còn hạn chế.

Qua giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị Phòng tập trung thực hiện tốt một số mặt công tác như: Thường xuyên kiểm tra quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị ở trung tâm các xã xây dựng đô thị loại V. ….Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị, chỉnh trang đô thị. Phối hợp Ban quản lý công trình giao thông đô thị và vệ sinh môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, Thị Trấn khảo sát các tuyến đường dự trù kinh phí tham mưu cho UBND huyện để duy tu, sửa chữa.Tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 – 2020 theo đề án 3333 của tỉnh./.