Ba Tri: Giám sát Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh An thực hiện và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới

Ngày đăng bài: 09/11/2020 | Tác giả: Long Hà

Chiều ngày 05 tháng 11 năm 2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới tại xã Vĩnh An. Tham dự Đoàn giám sát gồm có: đại diện Ủy Ban MTTQ huyện, lãnh đạo Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của UBND xã. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Nghị – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi giám sát (ảnh: Long Hà)

Từ đầu năm 2020 đến nay UBND xã chỉ đạo thực hiện 04 tiêu chí còn nợ: giao thông, trường học, tổ chức sản xuất, môi trường, đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, tất cả đều đạt 100%. Hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đến nay xã tự đánh giá  đạt được 11/15 tiêu chí.

Tuy nhiên, UBND xã còn còn 04 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao chưa đạt (tự đánh giá đạt 75%), gồm: giao thông, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, môi trường. Các tiêu chí tự đánh giá đạt được (11 tiêu chí) chưa thực hiện hồ sơ để đề nghị về trên xem xét công nhận.

Thay mặt Đoàn giám sát, ông Nguyễn Văn Nghị – Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu xã tiếp tục giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được và nâng chất các tiêu chí để đạt xã nông thôn mới nâng cao. Chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp trong việc xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên liên hệ các ngành chức năng huyện để được hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại./.