Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất)

Ngày đăng bài: 03/11/2020 | Tác giả: Minh Triết

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất). Chủ tọa kỳ họp gồm: ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Có 53/53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tham dự Kỳ họp.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Minh Triết

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các vấn đề về nhân sự lãnh đạo của tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Lâm, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Trương Văn Tỷ, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh do nghỉ hưu; thực hiện bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đồng thời là Chánh Thanh tra tỉnh; ông Đoàn Văn Đảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Văn Trọng do nghỉ hưu; thực hiện bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa đối với các đồng chí nghỉ hưu và vừa được bầu bổ sung. Ảnh: Minh Triết

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thông qua 12 nghị quyết

(1) Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Theo đó, Điều 4 của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND bị bãi bỏ. Chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp.

(2) Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND là do Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công không quy định việc cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

(3) Nghị quyết về việc thông qua Phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre.

Theo phương án đề xuất, khu vực quy hoạch thực hiện dự án thuộc một phần ấp Mỹ An B và một phần ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre với quy mô khoảng 81,5ha. Về ranh giới của dự án, phía Bắc giáp sông Bến Tre, phía Tây giáp sông Hàm Luông, phía Nam giáp đường Phạm Ngọc Thảo, phía Đông giáp đường Đồng Văn Cống. Thời gian triển khai và hoàn thành dự án trong giai đoạn 2020 -2025.

(4) Nghị quyết về việc thông qua Phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới phía Đông đô thị Bà Nhựt, thị trấn Bình Đại.

Theo phương án đề xuất, khu vực quy hoạch thực hiện dự án thuộc Khu phố 3, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại với quy mô khoảng 44,81ha. Về ranh giới của dự án, phía Bắc giáp rạch Bà Nhựt, phía Tây giáp dự án khu đô thị mới Bình An, phía Nam giáp khu dân cư và đường Đồng Khởi, phía Đông giáp đường đê biển (đường Huyện 10 dự kiến) và Cảng cá Bình Thắng. Thời gian triển khai và hoàn thành dự án trong giai đoạn 2020 -2025.

(5) Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 là 5.169.938 triệu đồng (Năm ngàn một trăm sáu mươi chín tỷ chín trăm ba mươi tám triệu đồng). Trong đó, thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp là 4.867.751 triệu đồng (Bốn ngàn tám trăm sáu mươi bảy tỷ bảy trăm năm mươi mốt triệu đồng).

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2019 là 14.480.868 triệu đồng (Mười bốn ngàn bốn trăm tám mươi tỷ tám trăm sáu mươi tám triệu đồng), trong đó, tổng nguồn thu ngân sách địa phương sau khi dành trả nợ gốc là 14.449.618 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương là 13.977.449 triệu đồng (Mười ba ngàn chín trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu đồng). Chi trả nợ gốc 31.250 triệu đồng (Ba mươi mốt tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng). Kết dư ngân sách 472.169 triệu đồng (Bốn trăm bảy mươi hai tỷ một trăm sáu mươi chín triệu đồng).

(6) Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Việc ban hành Nghị quyết nhằm tổ chức, sắp xếp và quản lý việc sử dụng tạm thời lòng lề đường trên địa bàn tỉnh để thống nhất quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đường phố. Theo Nghị quyết, Đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phù hợp với quy hoạch của tỉnh để trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; để đậu xe ô tô tại các tuyến đường có tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ủy ban nhân dân các xã, phường thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo phân cấp quản lý. Khi thu phí phải cấp biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành.

Đơn vị thu phí nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo phân cấp và điều tiết cho ngân sách của xã, phường theo quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thực hiện niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu và các văn bản quy định thu phí.

(7) Nghị quyết về việc phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội của tỉnh Bến Tre năm 2021.

Tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập và các hội của tỉnh Bến Tre năm 2021 là 22.429 biên chế. Trong đó, tổng số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 1.763 biên chế; tổng số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập là 20.530 biên chế; Tổng số lượng người làm việc trong các hội là 136 người; không có biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

(8) Nghị quyết về việc đổi tên một số khu phố thuộc phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đổi tên một số khu phố thuộc phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Theo đó, đổi tên Khu phố 1 (thuộc Phường 3 cũ) thành Khu phố 5; đổi tên Khu phố 2 (thuộc Phường 3 cũ) thành Khu phố 6; đổi tên Khu phố 3 (thuộc Phường 3 cũ) thành Khu phố 7. Sau khi đổi tên các khu phố, phường An Hội, thành phố Bến Tre có 7 khu phố gồm: Khu phố 1, Khu phố 2, Khu phố 3, Khu phố 4, Khu phố 5, Khu phố 6, Khu phố 7.

(9) Nghị quyết về đề nghị công nhận xã đảo trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua đề nghị công nhận xã đảo trên địa bàn tỉnh Bến Tre đối với các xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm và xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận xã đảo.

(10) Nghị quyết về đặt tên đường trên địa bàn huyện Chợ Lách.

(11) Nghị quyết về Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

(12) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

Bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Mãi trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Cao Văn Trọng - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh, đồng chí đã luôn ý thức cao về chức trách, nhiệm vụ và không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. 

Trong công tác, đồng chí không ngừng nghiên cứu, trao đổi, học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm công tác để vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong xử lý, điều hành công việc trong Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí luôn nêu cao trách nhiệm của cá nhân và trân trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể cũng như nghiên cứu, xem xét thấu đáo các vấn đề do các Sở, ngành và cấp huyện đề xuất để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả. Song song đó, bản thân đồng chí đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn, tâm huyết và năng lực công tác; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng thể chế và tăng cường thu hút, kêu gọi đầu tư,… nhằm tạo nguồn lực phục vụ phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, với vai trò là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, đồng chí đã tranh thủ thời gian hoạt động của kỳ họp để gặp gỡ, trao đổi, quan hệ công tác với các Bộ, ngành Trung ương, nhằm duy trì và củng cố mối quan hệ công tác chặt chẽ giữa tỉnh với Bộ, ngành Trung ương, cũng như tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương về nguồn lực để tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng vào thành công chung trong hoạt động, quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Mãi chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Ông bày tỏ niềm tin rằng với kinh nghiệm công tác, đồng chí sẽ sớm tiếp cận công việc, tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng chí Bùi Văn Lâm - Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Trương Văn Tỷ - Nguyên Chánh Thanh tra tỉnh, các đồng chí qua nhiều cương vị công tác với những giai đoạn khác nhau đều có sự nỗ lực, cống hiến rất lớn vào công việc chung của tỉnh. Đồng thời; chúc mừng đồng chí Đoàn Văn Đảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Nguyễn Hải Châu - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, kiêm Chánh Thanh tra tỉnh vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, ông bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm tổ chức triển khai thực hiện 12 nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai, bão lụt không để bị động, bất ngờ, nhằm hạn chế thấp nhất về người và tài sản (nếu có); đồng thời, chủ động triển khai ngay các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt, đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh, trước hết là mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đã được bố trí vốn năm 2020, quyết tâm phấn đấu giải ngân đạt 100% chỉ tiêu vốn được giao năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất), Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa IX thực hiện đúng chương trình, nội dung đề ra./.

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh