Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh cấp huyện, thành phố tỉnh Bến Tre lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày đăng bài: 02/11/2020 | Tác giả: Tôn Đức Lộc

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh cấp huyện, thành phố tỉnh Bến Tre lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự. Ngoài ra, Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân, đại diện Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc, lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố Bến Tre và Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Bến Tre.

Với chủ đề “Kinh nghiệm trong việc dự kiến cơ cấu, thành phần, lựa chọn và giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân để Hội đồng nhân dân hoạt động hiệu quả”, Thường trực Hội đồng nhân dân của 09 huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Phòng nội vụ thành phố Bến Tre đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu của các tổ chức chính trị - xã hội; việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức ứng cử Hội đồng nhân dân; trong thực hiện hình thức vận động bầu cử đạt cơ cấu kết hợp nữ, trẻ; công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử và hội nghị tiếp xúc cử tri; phân bổ danh sách người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Nội dung tham luận và phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị đã phân tích rõ từng vấn đề, những mặt được và hạn chế liên quan đến chủ đề Hội nghị, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề trao đổi kinh nghiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre; việc lựa chọn chủ đề rất phù hợp trong thời điểm hiện nay khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Tại hội nghị này, các đại biểu tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm trong việc dự kiến cơ cấu, thành phần, lựa chọn và giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân để Hội đồng nhân dân hoạt động hiệu quả”, cụ thể như sau:

Về kinh nghiệm trong dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu của các tổ chức chính trị - xã hội.

 Qua tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre, huyện Giồng Trôm và huyện Thạnh Phú về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu của các tổ chức chính trị - xã hội, cho thấy trong quá trình thực hiện công tác dự kiến cơ cấu nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân phải có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận tổ quốc; việc giới thiệu người ứng cử phải được thực hiện đảm bảo theo quy định; đồng thời phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nhất là việc phân bổ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân để làm đại biểu hoạt động chuyên trách. 

Về kinh nghiệm trong giới thiệu người của cơ quan, tổ chức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện: Mỏ Cày Nam, Ba Tri , Châu Thành đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Việc chuẩn bị tốt khâu giới thiệu nhân sự, thận trọng, khách quan, đúng quy trình, thủ tục thì sẽ lựa chọn được những người thật sự tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; chất lượng nhân sự giới thiệu ứng cử quyết định kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ đó. Do vậy, việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải lựa chọn những người có uy tín, kinh nghiệm công tác, năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức; đồng thời, phải phù hợp với cơ cấu, thành phần theo quy định.

Về kinh nghiệm để thực hiện hình thức vận động bầu cử đạt cơ cấu kết hợp nữ, trẻ.

Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện: Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách chia sẻ nhiều kinh nghiệm để thực hiện hình thức vận động bầu cử đạt cơ cấu kết hợp nữ, trẻ: Thứ nhất: là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc các cấp trong việc lựa chọn những ứng cử viên nữ, trẻ phải thực sự tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm, lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; phải có sự hỗ trợ cho các nữ ứng cử viên từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận tổ quốc với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên... Thứ hai, là vai trò của các ứng cử viên là hết sức quan trọng: phải chủ động, tự tin, bản lĩnh, tạo ấn tượng tốt và thuyết phục với cử tri.  

Đối với tham luận của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre và Phòng nội vụ thành phố chia sẻ những kinh nghiệm về công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử và hội nghị tiếp xúc cử tri của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố; kinh nghiệm trong phân bổ danh sách người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử của Phòng nội vụ thành phố. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố lưu ý những kinh nghiệm này, tiếp thu, nghiên cứu những kiến nghị, đề xuất, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố để làm tốt việc dự kiến cơ cấu, thành phần, lựa chọn và giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, trải qua 08 lần tổ chức Hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy việc tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện là một hoạt động thiết thực, bổ ích để chia sẻ, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bến Tre trong nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị cũng là dịp quan trọng để Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh gặp gỡ, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tín nhiệm giao cho. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm chia sẻ, tinh thần học hỏi và các sáng kiến, kinh nghiệm đã được Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố nêu lên tại các lần hội nghị vừa qua. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX sẽ có trách nhiệm chuyển giao việc tổ chức Hội nghị cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X để xem xét, tiếp tục duy trì và phát huy hoạt động này trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố tập trung tổ chức thành công kỳ họp lệ kỳ cuối năm, chuẩn bị tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ và thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

(Sơn Nam)