Ba Tri: Giám sát kết quả công tác dạy nghề, đưa người hợp tác lao động có thời hạn ở nước ngoài và hoạt động của Trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng của UBND xã Tân Thủy.

Ngày đăng bài: 02/11/2020 | Tác giả: Long Hà

Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2020, Thường trực HĐND huyện giám sát công tác dạy nghề, đưa người hợp tác lao động có thời hạn ở nước ngoài và hoạt động của Trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng của UBND xã Tân Thủy.

Tham gia Đoàn giám sát có: ông Nguyễn Văn Nghị – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, đại diện Ủy Ban MTTQ huyện, lãnh đạo Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo, chuyên viên UBND xã Tân Thủy.

Quang cảnh buổi giám sát ( ảnh: Long Hà)

Đoàn giám sát được nghe UBND xã báo cáo: xây dựng kế hoạch hoạt động, tham gia các phong trào thể dục, thể thao do cấp trên tổ chức, duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ thể dục thể thao; tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ… Hiện tại có khoảng 20% tỷ lệ người dân tham gia tập luyện.

Về đưa người hợp tác lao động có 11 người xuất khẩu lao động qua Nhật Bản; tổ chức 09 lớp tập huấn kỹ thuật cho 325 nông dân; tư vấn giới thiệu việc làm cho 10 lao động.

Tuy nhiên, còn một số hạn chế như: Một số hoạt động thể dục, thể thao, chưa đa dạng và phong phú; việc giải ngân vốn hỗ trợ cho đối tượng xuất khẩu lao động còn chậm. Một số người dân chưa tiếp cận được các thủ tục hỗ trợ học nghề, chất lượng đào tạo còn hạn chế, đào tạo nghề tìm việc làm khó khăn.

Kết luận buổi giám sát ông Nguyễn Văn Nghị – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn yêu cầu UBND xã tiếp tục phát huy những mặt làm được và khắc phục những mặt hạn chế để thực hiện tốt công tác dạy nghề, đưa người hợp tác lao động có thời hạn ở nước ngoài và hoạt động của Trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng/./