Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2020

Ngày đăng bài: 30/10/2020 | Tác giả: Kim Sum

Ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát Tòa án nhân dân tỉnh (ảnh: Kim Sum)

Sáng ngày 26/10/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre về kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2020.

Đoàn giám sát do ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên của Ban pháp chế. Ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Kết quả công tác xét xử các loại án trong năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 10.288 vụ việc án các loại, so cùng kỳ tăng 39 vụ, đã giải quyết 9.640 vụ, đạt tỷ lệ 93,7%; còn lại 648 vụ, trong đó có 93 vụ án đang tạm đình chỉ (so với cùng kỳ tăng 11 vụ), không có án quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định.

Trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 806 vụ án các loại, đã giải quyết 745 vụ, đạt tỷ lệ 92,4%, còn lại 61 vụ, trong đó có 24 vụ án đang tạm đình chỉ; Tòa án cấp huyện, thành phố thụ lý 9.482 vụ việc án các loại, đã giải quyết 8.895 vụ, đạt tỷ lệ 93,8 %, còn lại 587 vụ, trong đó có 69 vụ án đang tạm đình chỉ.

Tổng số án bị hủy do lỗi của Thẩm phán toàn tỉnh là 19 vụ, chiếm tỷ lệ 0,2% trên tổng số án đã giải quyết, so với cùng kỳ giảm 0,07%; án bị sửa do lỗi của Thẩm phán toàn tỉnh là 17 vụ, chiếm tỷ lệ 0,18% trên tổng số án đã giải quyết, so với cùng kỳ giảm 0,06%.

Nhìn chung, tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, bị sửa do lỗi của Thẩm phán trong Tòa án nhân dân hai cấp đều thấp hơn quy định 1,5%.

Trước đó, ngày 19/10/2020 và ngày 22/10/2020 Đoàn giám sát cũng đã giám sát đối với Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc và Tòa án nhân dân huyện Bình Đại.

Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2020 (ảnh: Kim Sum)

Trong năm, tính từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020, Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đã thụ lý 928 vụ, đã giải quyết 873 vụ, đạt tỷ lệ 94,07%, còn lại 55 vụ, tạm đình chỉ 03 vụ, tỷ lệ hòa giải thành 72,77%; Tòa án nhân dân huyện Bình Đại thụ lý 1.104 vụ việc các loại, giảm 62 vụ so với cùng kỳ, đã giải quyết 1020 vụ, đạt tỉ lệ 92,4%, còn lại 84 vụ, có 15 án tạm đình chỉ, tỷ lệ hòa giải thành 76,1%; không có án quá hạn thời hạn chuẩn bị xét xử.

Kết luận tại buổi làm việc, Ông Lê Văn Mười, Trưởng đoàn giám nhận định: Trong năm, Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý số lượng án các loại cao hơn năm 2019. Tuy nhiên lãnh đạo và tập thể Tòa án nhân dân hai cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tỷ lệ án giải quyết vượt chỉ tiêu so với quy định, tỷ lệ hòa giải thành cao, giảm đáng kể tỷ lệ án bị hủy, sửa so với cùng kỳ. Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh hoàn chỉnh lại báo cáo, nêu cụ thể hơn những khó khăn, hạn chế, như: về lý do cơ quan chuyên môn từ chối đo đạc theo yêu cầu của Tòa án; việc các cơ quan chậm gửi kết quả định giá, chứng cứ cho Tòa án; Tòa án gửi trễ hạn các văn bản tố tụng cho các cơ quan liên quan; công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, với cơ quan thi hành án dân sự và những kiến nghị, đề xuất cụ thể./.