Mỏ Cày Bắc: Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 18 – HĐND huyện

Ngày đăng bài: 30/10/2020 | Tác giả: Phương Thảo

Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 18 – Hội đồng nhân dân huyện.

Tham dự có: Bà Trần Thị Sol – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó 02 Ban HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện và một số cơ quan, ngành huyện.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Phương Thảo)

Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trung tuần tháng 12 năm 2020. Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 07 nghị quyết:

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. (Nghị quyết quy phạm).

2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc. (Nghị quyết quy phạm).

3. Nghị quyết về thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

4. Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

5. Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2021. (Nghị quyết quy phạm)

6. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2020. (Nghị quyết quy phạm).

7. Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2021.

Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Trần Thị Sol – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cơ bản thống nhất với các nội dung đề ra, đề nghị các ngành gửi tài liệu đúng thời gian quy định; dự thảo các Nghị quyết đảm bảo về nội dung và thể thức theo quy định, các báo cáo trình phiên họp tại hội trường đảm bảo đúng thời gian phân bổ trong chương trình kỳ họp; Thường trực HĐND, UBND huyện quan tâm thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tham gia xây dựng chính quyền./.