Ba Tri: Giám sát công tác giảm nghèo UBND xã Bảo Thạnh

Ngày đăng bài: 30/10/2020 | Tác giả: Long Hà

Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do ông Phạm Thanh Hùng – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tổ chức Đoàn giám sát đến làm việc với UBND xã Bảo Thạnh về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo của địa phương.

 Tham dự Đoàn giám sát có: ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Lý – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; đại diện Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội huyện và các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Quang cảnh buổi giám sát (ảnh: Long Hà)

Qua giám sát, Đoàn ghi nhận kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo của UBND xã, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo, thực hiện đề án phát triển đa dạng sinh kế giảm nghèo bền vững, có phân công cụ thể từng ngành, đoàn thể các thành viên ban chỉ đạo phụ trách theo ấp; tổ chức họp mặt hộ nghèo để nắm những tâm tư nguyện vọng của hộ nghèo.

Cuối năm 2019 toàn xã còn 288 hộ nghèo tỷ lệ 9,1% giảm 4,34%; đầu  năm 2020 bổ sung 03 hộ nghèo nâng tổng số hộ nghèo lên 291 hộ, chiếm tỷ lệ 9,4%, có 224 hộ cận nghèo chiếm 7,4%. Các chính sách cho người nghèo được Ủy ban nhân dân xã quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ như: Hỗ trợ vay vốn ưu đãi, vận động xây dựng nhà tình thương, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động,… hộ nghèo, cận nghèo giảm 4,34% trong năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát nhận thấy UBND xã vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động giảm nghèo chưa sâu rộng trong nhân dân, còn một số hộ nghèo chưa có ý thức tự vươn lên; chưa có mô hình giảm nghèo đạt hiệu quả cao để nhân rộng, đa số là mô hình sản xuất chăn nuôi, trong khi đó giá cả thấp; một số hộ nghèo, cận nghèo chưa định hướng được cách làm ăn để phát triển kinh tế gia đình.

Thay mặt Đoàn giám sát ông Phạm Thanh Hùng – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND xã Bảo Thạnh tiếp tục phát huy những mặt làm được và khắc phục những mặt còn hạn chế để thực hiện tốt công tác giảm nghèo ở địa phương trong năm 2020./.