Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 10 năm 2020

Ngày đăng bài: 23/10/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2020, tại Phòng họp số 2 UBND huyện, Thường trực HĐND nhân dân huyện tổ chức phiên họp lệ kỳ tháng 10 năm 2020 do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có: Lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQVN huyện, các thành viên Thường trực HĐND,  lãnh đạo hai Ban HĐND, Văn Phòng HĐND và UBND huyện.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Ngọc Diệu)

Trong tháng 10 năm 2020, Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức họp liên tịch thống nhất nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 18 (kỳ họp cuối năm 2020) - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-202; Báo cáo kết quả giám sát UBND xã Sơn Phú và Hưng Lễ việc thực hiện xây dựng xã Nông thôn mới năm 2020; tổ chức khảo sát Nhà máy nước Lương Quới về tình hình hoạt động cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện; chuẩn bị nội dung Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND cấp huyện, tỉnh tại Thành Phố Bến Tre

Ban KT-XH HĐND huyện khảo sát các cơ sở du lịch trên địa bàn huyện và giám sát UBND huyện về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ban Pháp chế HĐND giám sát BCH Quân sự huyện việc triển khai thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên.

 Sau khi thảo luận, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong tháng 11 năm 2020 như sau: Chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình kỳ họp thứ 18 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện về kết quả thực hiện nghị quyết đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 và tổ chức giám sát UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các Ban tổ chức thẩm tra văn bản trình kỳ họp cuối năm 2020 trên lĩnh vực được phân công. Ban Pháp chế giám sát Công an huyện về việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Cũng tại phiên họp này Thường trực HĐND huyện cho ý kiến về Tờ trình số  3377/TTr-UBND, ngày 12 tháng 10 năm 2020 của UBND huyện về thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020./.