Kể từ ngày 01/01/2021 sẽ tiến hành thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 22/10/2020 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Để chuẩn bị thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tham dự cuộc họp có ông Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp, 04/07 thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, bà Trần Thị Thanh Lam,  Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Võ Minh Thưởng, Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trình bày việc xin chủ trương chuẩn bị thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (ảnh Vĩnh Hạ).

Sau khi nghe Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày việc xin chủ trương chuẩn bị thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận về các vấn đề như: việc xây dựng Phương án hoặc Đề án thành lập Văn phòng, về số lượng phòng, biên chế từng phòng sau khi thành lập, cơ quan nào sẽ chủ trì soạn thảo Phương án hoặc Đề án, dự thảo Nghị quyết và các văn bản có liên quan, cơ quan nào tham gia phối hợp, thời điểm trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết thành lập Văn phòng,…

Kết thúc buổi làm việc, ông Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - chủ trì cuộc họp đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành xây dựng Đề án và thực hiện các bước theo quy định để sớm trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Các tin khác