Xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 20/10/2020 | Tác giả: Nguyễn Lộc

Thực hiện kế hoạch số 37/KH-HĐND, ngày 10/5/2017 của Thường trực HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về việc tổ chức Hội nghị trao đổi rút kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân và hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021”. Ngày 16 tháng 10 năm 2020 TT-HĐND huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức hội nghị, đơn vị đăng cai Thường trực HĐND xã Hòa Lộc.

Quang cảnh Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tại xã Hòa Lộc (Ảnh: Nguyễn Lộc)

Tham dự gồm: Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân 13 xã và lãnh đạo, ban ngành đoàn thể và đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hòa Lộc

Chủ trì Ông Huỳnh Văn Việt - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Hội nghị được nghe 08 ý kiến tham luận và thảo luận của 13 đơn vị, nêu những khó khăn, hạn chế của đại biểu H Hội đồng nhân dân xã chưa thực hiện tốt chức năng giám sát do chưa nghiên cứu sâu các quy định của luật; các Ban chưa tổ chức giám sát chuyên đề chỉ giám sát thường xuyên và thẩm tra văn bản.

Kết thức Hội nghị ông Huỳnh Văn Việt - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh:

- Các đơn vị cần xây dựng chương trình giám sát năm và chuyên đề.

- Tiếp tục quan tâm tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp nội dung rõ ràng, nếu không trả lời trực tiếp phải trả lời bằng văn bản để tạo lòng tin đối với cử tri.

- Cần nghiên cứu Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Giám sát Quốc Hội và Hội đồng nhân dân để phát huy vai trò cơ quan quyền lực và thể hiện của người đại biểu dân cử.

- Thường trực HĐND các xã chủ động phối hợp với UBMTTQ và UBND trong hoạt động cũng như trong công tác giám sát và tiếp xúc cử tri.

- Tăng cường hoạt động chất vấn trong các kỳ họp.

- Cần sắp xếp thời gian đi cơ sở. Có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong thời gian tới./.