Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm, khóa XI tổ chức kỳ họp chuyền đề

Ngày đăng bài: 13/10/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) nhằm thảo luận, cho ý kiến và thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có: ông Lê Văn Nhân, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện và có mặt 34/38 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Ngọc Diệu)

Kỳ họp xem xét cho ý kiến việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Thống, nguyên Trưởng phòng Y tế huyện; và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Văn Hợp – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện và Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Giồng Trôm.

Phát biểu bế mạc kỳ họp ông Nguyễn Văn Đức, UVBTVHU, PCT. HĐND huyện đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện hoàn tất các hồ sơ thủ tục theo quy định; đề nghị UBND huyện và các ngành liên quan tổ chức thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND huyện qua nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện..

Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện thành công tốt đẹp./.