Cần tăng cường công tác phối hợp giữa ngành y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc chi trả, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày đăng bài: 13/10/2020 | Tác giả: Mỹ Phương

Trong tháng 9 năm 2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Nam và huyện Thạnh Phú do ông Nguyễn Việt Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Nam và huyện Thạnh Phú làm Trưởng đoàn đã giám sát việc chi trả, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam năm 2019 đối với Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam, Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh và Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Nam.

Ông Nguyễn Việt Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam phát biểu kết luận tại buổi giám sát. (Ảnh: Mỹ Phương)

Qua giám sát, Đoàn giám sát đánh giá các cơ quan, đơn vị được giám sát đã tổ chức thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cơ bản đảm bảo cho công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Các quy trình, thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh và cấp thuốc bảo hiểm y tế, việc chuyển tuyến điều trị, việc chi trả và thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác khám, chữa bệnh và chi trả, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện trên thực tế còn gặp một vài bất cập như: Quy định về định mức bàn khám (65 lượt khám/01 ngày) gây khó khăn cho các đơn vị y tế thiếu nhân lực hoặc thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề để sắp xếp đủ nhân lực khám, chữa bệnh theo nhu cầu thực tế của người bệnh; trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam không có bệnh viện tuyến huyện và trung tâm y tế đa chức năng mà chỉ có Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh thuộc tuyến tỉnh nên người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế tuyến xã và phòng khám đa khoa khu vực đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh phải được chuyển tuyến mà không được hưởng chế độ thông tuyến; người bệnh tham gia bảo hiểm y tế chỉ được thanh toán chi phí vận chuyển từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh và từ huyện lên tuyến trung ương, còn các trường hợp chuyển tuyến từ tuyến tỉnh qua tỉnh hoặc từ tuyến tỉnh lên trung ương thì người bệnh tham gia bảo hiểm y tế không được thanh toán chi phí vận chuyển; định mức phân bổ kinh phí chi thường xuyên cho trạm y tế tuyến xã còn thấp so với chi thường xuyên thực tế tại các trạm y tế; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế còn trường hợp sai sót về thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm y tế.

Để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chi trả, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Đoàn giám sát kiến nghị Sở Y tế đánh giá tình hình thực hiện quy định về định mức bàn khám tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và báo cáo, kiến nghị Bộ Y tế xem xét đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm thực hiện tốt quy định về định mức bàn khám tại Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế trong thời gian tới; kiến nghị Bộ Y tế tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phân công các đối tượng được Ủy ban nhân dân tỉnh cử đào tạo theo địa chỉ sử dụng chuyên ngành y, dược về công tác tại cơ sở y tế, nơi đối tượng có hộ khẩu thường trú để góp phần giải quyết thực trạng thiếu bác sĩ tại các cơ sở y tế.

Trong điều kiện cân đối ngân sách, Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét tăng định mức chi thường xuyên cho các trạm y tế tuyến xã phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Các cơ quan, đơn vị được giám sát quan tâm khắc phục những sai sót trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế; cấp, phát thẻ bảo hiểm y tế phải kịp thời, tránh việc người dân mua bảo hiểm rồi nhưng chậm được cấp thẻ, làm thiệt hại quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường công tác phối hợp giữa ngành y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc chi trả, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; vận dụng tốt các quy định, chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế./.