Giồng Trôm tổ chức họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2020 HĐND huyện

Ngày đăng bài: 07/10/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Chiều ngày 05 tháng 10 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm tổ chức họp liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện. Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Đức, UV.BTVHU, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng, Phó hai Ban của Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Lãnh đạo Phòng Tư Pháp; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Ngọc Diệu)

Sau khi thảo luận, đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất một số nội dung như sau:

Tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét, thảo luận 06 báo cáo và 04 tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện, 04 báo cáo và 01 tờ trình của Thường trực HĐND huyện; báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện, báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân huyện, báo cáo Tòa án nhân dân huyện, báo cáo Chi cục Thi hành án dân sự, Thông báo của Ủy ban MTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và các báo cáo thẩm tra của 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện.

Dự kiến kỳ họp này sẽ thông qua 06 Nghị quyết.

Về thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến 2 ngày, trong đó: 01 ngày họp các Tổ thảo luận các nội dung kỳ họp, (ngày 25/11/2020) và 1 ngày họp phiên toàn thể tại hội trường, (ngày 10/12/2020)./.