Thường trực hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 9 năm 2020

Ngày đăng bài: 29/09/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2020, tại Phòng họp số 2 UBND huyện, Thường trực HĐND nhân dân huyện tổ chức phiên họp lệ kỳ tháng 9 năm 2020 do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có: Lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQVN huyện, các thành viên Thường trực HĐND,  lãnh đạo hai Ban HĐND, Văn Phòng HĐND và UBND huyện.

Trong  tháng 9 năm 2020, Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND huyện đã thực hiện được nhiều nội dung công việc quan trọng, đúng trọng tâm, đúng trình tự và quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

Hoạt động của Thường trực: Tổ chức thành công kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện, tại kỳ họp thông qua 02 nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện và 02 nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Tham dự tiếp công dân theo định kỳ tháng 9 năm 2020; Họp giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quí III năm 2020; Tổ chức giám sát UBND các xã Hưng Lễ, Sơn Phú về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Về hoạt động hai Ban của Hội đồng nhân dân: Hai Ban HĐND huyện duy trì hoạt động theo kế hoạch, tham gia cùng đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát UBND xã Hưng Lễ và Sơn Phú. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chuẩn bị hồ sơ giám sát UBND huyện. Ban Pháp chế chuẩn bị hồ sơ giám sát Công an huyện và Quân sự huyện. Hai ban.

Sau khi thảo luận, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong tháng 10 năm 2020 như sau:Tổ chức họp liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10; Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện về kết quả thực hiện nghị quyết đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020. Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát Công an huyện và Quân sự huyên. Ban Kinh tế - Xã hội khảo sát một số cơ sở du lịch trên địa bàn huyện và tổ chức giám sát UBND huyện về công tác triển khai, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Cũng tại phiên họp này Thường trực HĐND huyện cho ý kiến về Tờ trình số  2885/TTr-UBND, ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện về phê duyệt phương án cắt, giảm, giãn, hoãn một số nhiệm vụ chi do hụt ngân sách huyện năm 2020./.