Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành giám sát Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày đăng bài: 24/09/2020 | Tác giả: Huy Đức

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, bà Huỳnh Thị Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện chủ trì buổi giám sát hoạt động Phòng Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững.

Toàn cảnh cuộc giám sát Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện (ảnh: Huy Đức)

Tham dự giám sát có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan có liên quan.

Theo báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Đoàn ghi nhận kết quả đơn vị:

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch và các văn bản có liện quan đến việc thực hiện Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững. Thường xuyên hướng dẫn các xã, thị trấn về công tác tiếp cận, quản lý các  các hộ nghèo tham gia Đề án.

Phối hợp các đoàn thể có liên quan tổ chức đối thoại với hộ nghèo, cận nghèo để tuyên truyên các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo: giới thiệu người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài …; các chính sách trợ giúp của nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, được thực hiện kịp thời. Qua các hoạt động trên đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sinh kế, cải thiện các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên thoát nghèo.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo ở cơ sở với các hội, đoàn thể còn nhiều mặt chưa chặt chẽ; công tác khảo sát vận động tham gia Đề án chưa tốt, chưa đúng đối tượng; việc quản lý hộ tham gia Đề án thiếu chặt chẽ.

Trưởng Đoàn giám sát Bà Huỳnh Thị Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đề nghị:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo trong thực hiện Đề án; Tăng cường công tác tuyên truyền về các chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững;

Tạo điều kiện cho người nghèo có ý thức vượt khó, chủ động phát huy nội lực để vươn lên thoát nghèo bền vững; Rà soát đối tượng nghèo để tìm hiểu nguyên nhân để có hướng hỗ trợ. Tổ chức sơ, tổng kết các mô hình thoát nghèo trở thành hộ khá, hộ giàu để nhân rộng./.