Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp giao ban quý III năm 2020

Ngày đăng bài: 24/09/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Chiều ngày 17 tháng 9 năm 2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiến hành hội nghị giao ban quý III/2020 do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì với thành phần: Thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó trưởng hai Ban Hội đồng nhân dân huyện và đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân 19/21 xã, thị trấn.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Ngọc Diệu)

Trong quý III năm 2020, Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND huyện tổ chức thành công kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện và bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện và bổ sung Ủy viên UBND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021; tổ chức họp giao ban quí II với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; duy trì phiên họp Thường trực HĐND huyện hàng tháng; Phối hợp UBMTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2020; tham dự tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân huyện.

          Hoạt động khảo sát, giám sát:Thường trực và 2 Ban HĐND huyện đã tổ chức giám sát 04 đơn vị và khảo sát 02 đơn vị. Qua giám sát, khảo sát đã giúp nâng lên về vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giám sát, chỉ ra được nguyên nhân dẫn đến các hạn chế, thiếu sót, từ đó kiến nghị giải pháp khắc phục có hiệu quả góp phần thực hiện tốt hoạt động của các cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát. Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức khảo sát 4 đơn vị UBND xã và tổ chức giám sát cơ quan Chi Cục Thi hành án dân sự huyện về thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó tham gia cùng Đoàn Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất trên địa bàn xã Thạnh Phú Đông.

Cũng tại phiên họp này, đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn báo tình hình hoạt động HĐND xã, thị trấn trong quý có đảm bảo theo kế hoạch và luật định; các xã đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thực hiện quy trình bầu bổ sung, miễn nhiệm cán bộ sau đại hội Đảng đúng quy định, tuy nhiên các xã đã phản ảnh thực trạng hoạt động của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân xã, thị trấn hiệu quả chưa cao nhất là công tác giám sát, chất lượng tổ chức kỳ họp một số xã chưa tốt do có thay đổi cán bộ, …Các ý kiến được ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp thu, giải trình.

Kết thúc cuộc họp Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân xã, thị trấn cần tập trung thực hiện một số công việc trong thời gian tới cụ thể như sau:

Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND, việc tuân thủ pháp luật theo chương trình giám sát của HĐND. Quan tâm giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên để có kiến nghị kịp thời đối với những vấn đề bức xúc có liên quan đến địa phương, đồng thời chú trọng thực hiện kiến nghị sau giám sát;

Chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp cuối năm đảm bảo đúng luật và nâng lên về chất lượng, trong đó chú trọng chất lượng nội dung các nghị quyết, công tác thẩm tra của các Ban, quan tâm thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Duy trì phiên họp Thường trực hàng tháng. Sau kỳ họp HĐND tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp;

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, UBND huyện và Thường trực HĐND, UBND, MTTQVN xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND đúng luật định. Thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội;

Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND, UB MTTQ và lãnh đạo các Đoàn thể huyện, xã, thị trấn để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của đại biểu HĐND nhất là trong lĩnh vực tiếp công dân và tiếp xúc cử tri./.