Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm giám sát UBND xã Sơn Phú về xây dựng xã nông thôn mới

Ngày đăng bài: 15/09/2020 | Tác giả: Ngọc Diệu

Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú, do ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn; thành phần tham dự còn có: Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Phó Trưởng hai Ban HĐND huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng đoàn phát biểu tại buổi giám sát (ảnh: Ngọc Diệu)

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên, Trưởng đoàn giám sát kết luận như sau:

Ủy ban nhân dân xã rất quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai và tổ chức thực hiện trong thời gian qua. Cụ thể hóa kịp thời các văn bản chỉ đạo của trên phù hợp với tình hình thực tế địa phương, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019, 2020, ...tổ chức triển khai kịp thời, tuyên truyền sâu rộng đến tất cả cán bộ, công chức và trong quần chúng nhân dân. Ban chỉ đạo xã, Ban vận động các ấp đảm bảo kiện toàn kịp thời, đúng và đủ thành phần, và có phân công công việc rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ, công chức hỗ trợ cho các ấp để củng cố hoạt động phong trào; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ Ban vận động các ấp thực hiện các phong trào đi vào chiều sâu.

Kết quả đến nay xã đã thực hiện đạt được 14/19 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí: 2, 5,6,13 và 17 đang tập trung thực hiện, phấn đấu đến cuối năm 2020 xã Sơn Phú cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Trong thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã có lúc chưa duy trì tiến độ thực hiện thường xuyên theo tinh thần tăng tốc; hồ sơ công nhận các tiêu chí đã đạt còn chậm hoàn chỉnh (đến nay có 3/14 tiêu chí đạt được công nhận); công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới hiệu quả chưa cao, còn 1 số người dân chưa chủ động thực hiện các phần việc của hộ gia đình, chưa tích cực tham gia ngày chủ nhật nông thôn mới.

Qua giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện đạt 5 tiêu chí còn lại để đảm bảo hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2020./.