Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề)

Ngày đăng bài: 03/09/2020 | Tác giả: Huy Đức

Ngày 01 tháng 9 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Kỳ họp lần thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 17, khóa XI (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện (ảnh: Huy Đức)

Tham dự kỳ họp có: ông Dương Văn Phúc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; ông Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Đại biểu Hội đồng nhân huyện, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện và các chuyên viên; Đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã: Tiên Thủy, Tân Thạch, Quới Sơn.

Kỳ họp đã tiến hành chương trình làm việc cụ thể như:

Thảo luận cho ý kiến đối với hai Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện và hai báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân huyện đối với việc thông qua chủ trương thành lập thị trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cồn Qui, huyện Châu Thành.

Tại kỳ họp đại biểu thảo luận và thông qua:

Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thành lập thị trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cồn Qui, huyện Châu Thành;

Bế mạc kỳ họp ông Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị UBND huyện: Hoàn chỉnh nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp này và chuyển Ủy ban nhân dân huyện báo cáo về tỉnh để trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; Phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị tốt về nội dung chương trình để phục vụ cho kỳ họp thứ 18, kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện cuối năm 2020; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 17; Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương rà soát kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân và kế hoạch nhà nước năm 2020./.