Cộng đồng bảo vệ môi trường trong sản xuất than gáo dừa

Ngày đăng bài: 24/08/2020 | Tác giả: Minh Triết

Vào sáng ngày 20 tháng 8 năm 2020, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức buổi tiếp xúc với cử tri và các cơ sở sản xuất than gáo dừa trên địa bàn xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm với chủ đề “Giải pháp quản lý sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất than gáo dừa”. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có ông Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Trúc Hạnh, Bí thư huyện ủy huyện Giồng Trôm, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm; các thành viên Ban kinh tế - ngân sách; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm; lãnh đạo các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ; Công an Tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giồng Trôm và xã Thạnh Phú Đông.

Ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến phát biểu của cử tri. Ảnh: Minh Triết

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến cử tri và doanh nghiệp về các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất than gáo dừa và nội dung công văn số 6215/UBND-KT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết ô nhiễm do hoạt động sản xuất than thiêu kết. Theo đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố không để phát sinh mới các cơ sở sản xuất than thiêu kết có vị trí không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích và không thực hiện thủ tục xác nhận về bảo vệ môi trường, không đảm bảo xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất than thiêu kết đang hoạt động, chủ cơ sở không đầu tư hoặc đầu tư xử lý khí thải không đạt thì buộc chủ cơ sở phải tiến hành ngay đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý và kiểm soát khí thải để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường. Đến hết năm 2021 buộc phải chấm dứt, không còn các cơ sở sản xuất than thiêu kết không thỏa các điều kiện về sử dụng đất, giấy xác nhận về môi trường và hoạt động phát thải khí gây ô nhiễm trên địa bàn các huyện, thành phố. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giám sát, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất than thiêu kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý đất đai theo thẩm quyền.

Qua phản ánh của cử tri tại buổi tiếp xúc, khói, bụi từ hoạt động đốt than gáo dừa có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống, nhà cửa và cây trồng của người dân sinh sống ở khu vực xung quanh các lò than. Đa số cử tri đồng tình với việc sản xuất than để giải quyết lao động, sử dụng nguyên liệu địa phương và góp phần phát triển kinh tế của địa phương, tuy nhiên, việc sản xuất phải đảm bảo sức khỏe, môi trường sống và hoạt động sản xuất, trồng trọt của người dân khu vực. Cử tri kiến nghị các chủ lò than phải khắc phục tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị chính quyền địa phương phải xử lý nghiêm các trường hợp cố tình xả khí thải gây ô nhiễm.

Hoạt động ra than tại một lò đốt. Ảnh: Minh Triết

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại diện các cơ sở sản xuất than gáo dừa trình bày tình hình sản xuất than gáo dừa, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong sản xuất, trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng và cam kết thực hiện bảo vệ môi trường; đồng thời, chủ các cơ sở kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn giải pháp về công nghệ trong sản xuất, giới thiệu mô hình mới, giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ để cơ sở sản xuất có thể áp dụng nhằm hạn chế ảnh hưởng của khói, bụi và khí thải ra từ hoạt động đốt than.

Trước tình trạng gây ô nhiễm của các lò than và đề nghị của các chủ cơ sở sản xuất than, ông Nguyễn Văn Vưng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá,  trên địa bàn huyện Giồng Trôm hiện có 44 cơ sở sản xuất than thiêu kết với 402 lò đốt, công suất hoạt động bình quân khoảng 2,5-3,5 tấn/lò/7 ngày đốt. Trong đó, tập trung đông nhất ở xã Thạnh Phú Đông với 16 cơ sở và 237 lò đốt và xã Phong Nẫm với 16 cơ sở và 75 lò đốt. Hầu hết các cơ sở có đầu tư xây dựng hệ thống xử lý khói, tuy nhiên, các hệ thống xử lý khói đều đã hư hỏng hoặc không được vận hành thường xuyên nên việc thu gom, xử lý khói chưa triệt để. Đồng thời, các mô hình xử lý khói thải đang áp dụng hiệu quả chưa cao, nên khí thải từ hoạt động sản xuất than gây ảnh hưởng lớn đến môi trường chung quanh các lò đốt. Sở Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với một doanh nghiệp ở tỉnh Bình Định đầu tư xây dựng mô hình điểm tại xã Thạnh Phú Đông trên cơ sở kết quả đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất than sinh học chất lượng cao và giấm gỗ sinh học từ nguyên liệu gỗ rừng trồng (bạch đàn và keo lai)”, khả năng sẽ đem lại hiệu quả khoảng 90%. Nếu thành công, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đầu tư nhân rộng để người dân áp dụng.

Để vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe của Nhân dân khu vực và bảo vệ môi trường, ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị:

Chủ các cơ sở sản xuất than thực hiện tốt quy trình vận hành các lò than theo sự hướng dẫn của ngành tài nguyên và môi trường; đồng thời tích cực đầu tư, cải tiến trang thiết bị để hạn chế thấp nhất khí thải ra môi trường, đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân khu vực. Cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng trong bảo vệ môi trường sống.

Cử tri và Nhân dân trong khu vực, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm và Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phú Đông, hình thành mô hình cộng đồng bảo vệ môi trường để giám sát hoạt động của các cơ sở sản xuất than từ gáo dừa trên địa bàn xã, kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng các trường hợp vi phạm cam kết bảo vệ môi trường để có thể xử lý kịp thời.

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm và Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phú Đông tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; thường xuyên liên hệ với các tổ cộng đồng bảo vệ môi trường để kịp thời nắm bắt tình hình bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất than gáo dừa. Gắn tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường với kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh tùy vào chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành hướng dẫn cơ sở sản xuất về trình tự, thủ tục bảo vệ môi trường; nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp khoa học công nghệ nhằm giảm thiểu khói độc, khí độc trong sản xuất và tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính đối với các vi phạm trong thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất./.

Các tin khác