Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện cam kết sau chất vấn về việc nạo vét hoàn thiện lòng hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp, huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 06/08/2020 | Tác giả: Minh Triết

Để xem xét việc thực hiện các cam kết sau chất vấn tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, nội dung về việc thi công nạo vét lòng hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp, huyện Ba Tri, vào sáng ngày 04 tháng 8 năm 2020, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế tại công trình. Cùng tham gia Đoàn khảo sát có đại diện của: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri.

Đoàn khảo sát trao đổi với đơn vị thi công về giải pháp nạo vét lòng hồ. Ảnh: Minh Triết

Tình hình thực hiện các giải pháp đã cam kết

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương tổ chức thực hiện khá tốt việc nạo vét hoàn thiện lòng hồ dự án Hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp, huyện Ba Tri theo yêu cầu, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX. Đơn vị thi công đã tập kết phương tiện, thiết bị vào công trình để nạo vét hoàn thiện lòng hồ theo yêu cầu. Đến thời điểm khảo sát đã hoàn thiện được 80% khối lượng nạo vét, phấn đấu đến ngày 30 tháng 8 năm 2020 hoàn thành 100% khối lượng công việc và tiến hành nghiệm thu bảo hành.

Tuy nhiên, tiến độ thi công công trình còn chậm so với cam kết. Nguyên nhân do điều kiện đưa phương tiện vào thi công nạo vét công trình gặp nhiều khó khăn, do lòng hồ bị cạn nước, trong khi đó nước bên ngoài hồ độ mặn còn cao, không thể dẫn vào hồ nên phương tiện nạo vét không hoạt động được.

Kiến nghị của Đoàn khảo sát

Đoàn khảo sát làm việc với các cơ quan có liên quan. Ảnh: Minh Triết.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Đến ngày 30 tháng 8 năm 2020 phải hoàn thành 100% khối lượng nạo vét hoàn thiện lòng hồ dự án Hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp, huyện Ba Tri, đảm bảo 02 yêu cầu: nạo vét hoàn thiện đáy lòng hồ, độ sâu đảm bảo theo thiết kế và xử lý chống sạt lở quanh miệng hồ và đảm bảo chất lượng công trình theo yêu cầu.

Sau hoàn thành, tổ chức nghiệm thu bảo hành công trình hồ chứa nước ngọt dưới sự giám sát của các đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri và Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri trong việc tích trữ nước vào hồ khi đủ điều kiện và tổ chức quản lý vận hành khai thác công năng của hồ đạt hiệu quả cao nhất. Xem xét có giải pháp tích nước cưỡng bức vào hồ, nâng cao tối đa khối lượng nước chứa để phát huy hiệu quả tốt nhất của hồ, đặc biệt vào mùa hạn, mặn.

Đối với Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri: Hằng năm cân đối bố trí nguồn kinh phí hợp lý cho công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên công trình hồ chứa nước, quan tâm việc trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh, mát quanh hồ. Do nền bờ hồ còn bị xung yếu nên có giải pháp hợp lý việc tổ chức khai thác nước ngọt quanh hồ của các tổ chức, cá nhân trong vùng và quản lý tải trọng vận chuyển quanh hồ, nhất là vào mùa mưa./.

Các tin khác