Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp lần thứ 16 (kỳ họp giữa năm 2020), Khóa XI.

Ngày đăng bài: 31/07/2020 | Tác giả: Huy Đức

Toàn cảnh kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện (ảnh: Huy Đức)

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp giữa năm 2020).

Tham dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Bé Mười, ông Nguyễn Văn Khiêm, ông Võ Thanh Tùng - đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Thành; ông Dương Văn Phúc, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 31/33 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (khoá XI); lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn và đại diện Ban Hội đồng nhân dân của 21 xã, thị trấn.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thống nhất ban hành 12 Nghị quyết và xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Ông Huỳnh Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, phát biểu bế mạc kỳ họp. (ảnh: Huy Đức)

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Thanh Tùng; miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Thanh Vũ; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp lần thứ 16 (kỳ họp giữa năm 2020) Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI kết thúc thành công tốt đẹp./.