Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương

Ngày đăng bài: 30/07/2020 | Tác giả: Minh Triết

Vào ngày 17 tháng 7 năm 2020, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã khảo sát việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương (trên địa bàn phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre) đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre và công ty TNHH Đầu tư Bến Tre.

Đoàn khảo sát thực tế dự án. Ảnh: Minh Triết

Tình hình triển khai dự án và việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương:

Dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương do công ty TNHH Đầu tư Bến Tre làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 08 tháng 6 năm 2018, chấp thuận đầu tư dự án vào ngày 20 tháng 6 năm 2019. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 594,3 tỷ đồng, trong đó vốn của chủ đầu tư là 20%, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác là 80%. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2019-2021. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Đến thời điểm khảo sát, công ty TNHH Đầu tư Bến Tre đã hoàn thành các thủ tục: (i) Lập, trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; (ii) Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị; (iii) Lập, trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư dự án. Ủy ban nhân dân phường Phú Khương và chủ đầu tư dự án có tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư; Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre thực hiện trưng cầu ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre theo quy định.

Qua khảo sát thực tế và làm việc trực tiếp với các cơ quan có liên quan, Đoàn khảo sát đánh giá dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển đô thị thành phố Bến Tre và kế hoạch sử dụng đất của thành phố Bến Tre. Quy trình thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án, việc triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản bị thiệt hại của các hộ dân trong vùng dự án, việc lập, trình phê duyệt phương án hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện theo quy định. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, phương án dự thảo về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án được niêm yết công khai từ ngày 11 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 30 tháng 01 năm 2019. Các nội dung kiến nghị của hộ dân được các cơ quan chức năng tổ chức tiếp xúc, giải trình trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án. Giá bồi thường đất; giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng trên đất; các chính sách: hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định cuộc sống, hỗ trợ di chuyển tài sản, hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ tái định cư được thực hiện theo quy định.

Đến thời điểm khảo sát, dự án thực hiện giải phóng mặt bằng cơ bản đối với phần đất được Nhà nước giao (đợt 1). Khu tái định cư đã được bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre quản lý; Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt bố trí tái định cư cho 26 hộ với tổng số nền tái định cư bố trí là 30 nền, còn 01 hộ đủ điều kiện nhưng chưa thực hiện thủ tục phê duyệt với số nền là 02 nền.

Kiến nghị của Đoàn khảo sát đối với các cơ quan có liên quan:

Đoàn khảo sát làm việc với các cơ quan có liên quan. Ảnh: Minh Triết

- Đối với công ty TNHH Đầu tư Bến Tre: thực hiện kế hoạch sử dụng đất đúng theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong trường hợp phải điều chỉnh vì lý do khách quan, việc điều chỉnh phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, được sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre và Nhân dân trong vùng dự án.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật toàn khu dự án, gồm đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, hệ thống thu gom và xử lý nước thải,…, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng hiện hữu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu thương mại, dịch vụ, các công trình phụ trợ phục vụ khu dân cư theo tiến độ được phê duyệt.

Thực hiện các thủ tục bàn giao đất phục vụ công ích, các công trình công cộng cho nhà nước quản lý theo thời gian cam kết; thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thuế theo quy định pháp luật. Khai thác sản phẩm đúng mục tiêu được phê duyệt và đảm bảo quyền tài sản của khách hàng trong giao dịch.

- Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre có giải pháp nâng cao hiệu quả vận động, tuyên truyền, kịp thời phản hồi, giải đáp ý kiến của người dân trong vùng dự án các vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; phối hợp chủ đầu tư thực hiện các giải pháp để sớm bàn giao phần đất còn lại để thực hiện hoàn thành dự án. Quan tâm, hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện tốt việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án với hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ dự án theo thực tế. Tổ chức kiểm tra, công nhận việc hoàn thành xây dựng hạ tầng của dự án theo thiết kế trước khi dự án tiến hành khai thác sản phẩm.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân phường Phú Khương tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân, tạo sự đồng thuận để triển khai hoàn thiện dự án; Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre giám sát việc triển khai dự án theo các quy định của pháp luật./.