Ban kinh tế - ngân sách giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng bài: 17/06/2020 | Tác giả: Mộng Ni

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2020. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn giám sát có một số thành viên của Ban kinh tế - ngân sách và đại diện của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: Mộng Ni)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, hầu hết các loại cây trồng đều bị ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và phát triển; vùng sản xuất lúa, rau màu, cây ăn trái bị thiệt hại nặng nhất; sinh trưởng cây dừa tuy không bị ảnh hưởng nhiều nhưng năng suất, chất lượng trái giảm và sẽ giảm liên tục đến năm sau. Đánh giá bước đầu ước thiệt hại trong lĩnh vực trồng trọt là hơn 1.223 tỷ đồng.

Sau dịch tả lợn Châu Phi, đàn heo bị thiệt hại lớn, đàn heo giảm sút nghiêm trọng, cung của thị trường giảm sâu so với cầu, giá sản phẩm heo tăng đột biến gần 300% (từ 60.000 tăng lên 180.000 đồng/kg), kéo theo mặt hàng thịt, cá tươi sống khác tăng, chi phí tiêu dùng xã hội tăng.

Thủy sản là thế mạnh kinh tế của tỉnh, tuy nhiên chưa được quan tâm đầu tư nên hạ tầng phục vụ cho vùng nuôi thủy sản còn nhiều yếu kém, hệ thống cấp-tiêu nước cho khu nuôi thiếu tính quy hoạch nên không chủ động kiểm soát được dịch bệnh cho toàn khu khi có ổ dịch phát sinh; giao thông vận chuyển bị ách tắc; không đáp ứng đủ yêu cầu về điện cho vùng nuôi; vật tư đầu vào cho vùng nuôi (giống, thức ăn, thuốc thú y) chưa được quản lý tốt, còn nhiều bất cập. Từ những tồn tại, hạn chế vừa nêu dẫn đến vùng nuôi phát triển chưa bền vững, nghề nuôi thủy sản còn bấp bênh, hành vi đánh cá bất hợp pháp trên biển tiềm ẩn lớn nguy cơ mất thị trường xuất khẩu thủy sản sang Châu Âu.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng từng lúc được tăng cường, rừng được bảo vệ khá tốt. Công tác trồng, phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, chống đốn cây phá rừng được các ngành, các cấp quan tâm. Rừng được bảo vệ, phát triển ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trong công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế như trồng, phát triển rừng chưa đạt kế hoạch hàng năm; trồng bù rừng do việc thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất rừng cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng chưa đạt; khai thác rừng trái phép còn xảy ra. Những tồn tại của việc nhiều hộ dân chiếm hữu, sử dụng trái phép đất rừng chưa được xử lý dứt điểm đã ảnh hưởng rất phức tạp cho công tác quản lý rừng.

Vùng sản xuất muối (diêm nghiệp) khá lớn với 1.385 ha, sản xuất muối không hiệu quả, giá thấp do chất lượng muối kém. Diêm dân làm muối không có lời, đời sống rất khó khăn, tuy nhiên, ngành nông nghiệp chưa có giải pháp để cải thiện sinh kế vùng này.

Đề án tái cơ cấu nông nghiệp được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được tiếp tục củng cố, kiện toàn.Chuỗi giá trị ngành dừa, con bò Ba Tri, bưởi da xanh dần hình thành và phát triển khá tốt. Tổ hợp tác, hợp tác xã được tập trung củng cố, ngày càng có nhiều loại hình tổ chức này của nông dân tham gia vào sản xuất theo chuỗi giá trị. Nông nghiệp, nông thôn phát triển tạo nguồn nội lực quan trọng để xây dựng nông thôn mới.

Toàn tỉnh có 49 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, 20 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 56 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 17 xã đạt từ 8 tiêu chí trở lên. Bình quân toàn tỉnh đạt 14,5 tiêu chí/xã. Huyện Chợ Lách đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Tuy nhiên, tái cơ cấu nông nghiệp chưa đạt nhiều so mục tiêu đề ra. Mô hình liên kết giữa tổ chức đại diện của nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) với doanh nghiệp không bền vững; tổ hợp tác, hợp tác xã còn nhiều yếu kém, chưa đảm nhận được vai trò liên kết nông dân để tổ chức lại sản xuất hàng hóa sạch trên quy mô lớn và đại diện cho nông dân để liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu hiện nay là thách thức lớn, có tác động sâu sắc đến mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án tái cơ cấu nông nghiệp.

Chất lượng xã nông thôn mới còn nhiều hạn chế; công nhận xã nông thôn mới còn nợ tiêu chí; nâng chất xã nông thôn mới chưa được cơ sở quan tâm; chưa tập trung tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhận thức vai trò chủ thể trong xây dựng xã nông thôn mới của cộng đồng có biểu hiện sa sút (dân ít tham gia Ngày Chủ nhật nông thôn mới) là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững của xã nông thôn mới.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quới – Trưởng Đoàn giám sát nhận xét: Nhiệm vụ chung của ngành nông nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2020 là tìm giải pháp phục hồi nhanh tăng trưởng khu vực I, mức độ tăng trưởng khu vực I phải đạt dương vào cuối năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, Ban kinh tế -  ngân sách đề nghị ngành nông nghiệp cần quan tâm phục hồi và phát triển nhanh đàn heo trên địa bàn tỉnh; phát triển đàn bò, dê và đàn gia cầm; tập trung chỉ đạo quyết liệt phát triển ngành thủy sản, phát triển an toàn vụ nuôi đạt kế hoạch về diện tích, sản lượng; đánh bắt thủy sản đạt kế hoạch sản lượng và phải chấp hành quy định của IUU; khôi phục, phát triển nhanh vùng rau màu; có giải pháp kỹ thuật hướng dẫn khôi phục cây trồng sau hạn, mặn; chăn nuôi, thủy sản, rau màu là những ngành sản xuất có chu kỳ ngắn, chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực I, dễ hồi phục, được xem là giải pháp khả thi để sớm hồi phục tăng trưởng ngành nông nghiệp. Ngoài ra, cần quan tâm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ thiệt hại sau hạn, mặn, hỗ trợ tái sản xuất và ổn định an sinh xã hội./.

Các tin khác