Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri giám sát hoạt động Thanh tra huyện

Ngày đăng bài: 01/06/2020 | Tác giả: Long Hà

Chiều ngày 28  tháng 5 năm 2020, Ban Pháp chế HĐND huyện do Bà Huỳnh Mậu Dung làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát hoạt động của Thanh tra huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng đầu năm 2020.

Tham dự Đoàn có: ông Phạm Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Phương – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch và các thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện.

Ban Pháp chế HĐND huyện Ba Tri làm việc với Thanh tra huyện( ảnh: Long Hà)

Qua báo cáo của Thanh tra huyện, Đoàn giám sát nhận thấy 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra huyện đã tập trung thực hiện khá tốt các mặt công tác của ngành cụ thể là:

Tham mưu UBND huyện giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng năm 2019. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, chính trị theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, Thanh tra huyện còn một số hạn chế như:  Tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn chậm; chưa tập trung nhiều vào công tác thanh tra phòng chống tham nhũng; công tác phối hợp với các ngành chức năng trong việc thu hồi tiền sai phạm sau kết luận thanh tra từ năm 2009 đến nay còn chậm, kéo dài.

Để thực hiện tốt các mặt công tác năm 2020, Bà Huỳnh Mậu Dung- Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị Thanh tra huyện. Tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là những vụ việc nổi cộm, bức xúc; đẩy nhanh tiến độ thanh tra trách nhiệm theo chỉ tiêu đề ra./.