Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường)

Ngày đăng bài: 01/06/2020 | Tác giả: Huy Đức

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tiến hành tổ chức Kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện để miễn nhiệm và bầu các chức vụ của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 15 khóa XI (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện (ảnh: Huy Đức)

Tham dự kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện có: lãnh đạo Thường trực Huyện ủy; Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Đại biểu Hội đồng nhân huyện khóa XI.

Kỳ họp đã tiến hành chương trình làm việc, miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức vụ cụ thể như:

- Miễn nhiệm ông Huỳnh Văn Mười - chức vụ Phó Trưởng Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Lý do chuyển công tác giữ nhiệm vụ Bí thư xã An Hiệp.

- Bầu bổ sung bà Lý Thị Tuyết Nhung giữ chức vụ Phó Trưởng Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Miễn nhiệm ông Phạm Ngọc Nguyên, nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ Quân sự huyện Châu Thành và ông Phạm Văn Toàn, nguyên Trưởng Công an huyện Châu Thành. Lý do: nghỉ hưu.

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Dũng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ Quân sự huyện Châu Thành và ông Trần Quốc Dân, Trưởng Công an huyện Châu Thành giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Phạm Văn Toàn, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Lý do: nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu và không cư trú tại đơn vị hành chính huyện Châu Thành.

Ông Huỳnh Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu bế mạc kỳ họp (ảnh: Huy Đức)

Kết thúc kỳ họp ông Huỳnh Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đề nghị: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện củng cố toàn bộ hồ sơ của kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường), báo cáo về trên theo Luật định; Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện mới trúng cử; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp chuẩn bị các nội dung công việc liên quan kỳ họp thứ 16 (kỳ họp giữa năm 2020) đảm bảo đúng thời gian thống nhất trong cuộc họp liên tịch; thực hiện công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 16 (kỳ họp giữa năm 2020)./.